Koulupsykologi

PSYKOLOGIPALVELUT

Aluepsykologi Anu Rautiainen, p. 044 740 2425 Koululla toimivan aluepsykologin työnkuvaan kuuluu lapsen/nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisen psykologinen arviointi yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Psykologi antaa ohjausta, neuvontaa, lyhyitä tukikäyntijaksoja mm. erilaisiin mielialaan, jaksamiseen ja itsetuntoon liittyvissä asioissa sekä suosittaa tarvittaessa tarkempia tutkimuksia ja tukitoimia. Tuki- ja tutkimuskäyntijaksot suunnitellaan aina yksilöllisesti oppilaan tarpeen mukaan, ja käynnit voidaan toteuttaa joko koululla tai Hyvinvointineuvolassa (os. Vuorelantie 6). Psykologi toimii myös osana koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa.
Aluepsykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit.