Koulukuraattori

Koulukuraattorin tervehdys

Koulukuraattori

Koulukuraattorin työ on sekä yksittäisen oppilaan että koko kouluyhteisön

hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori tekee yhteistyötä oppilaan, huoltajien,

opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Kuraattorilta saa apua, kun

oppilaalla on koulunkäyntiin tai kaverisuhteisiin liittyviä pulmia tai elämässä

tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.

Koulukuraattori Anna-Maria Niskanen on tavattavissa Vuorelan koululla

pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse 044 740 1359 tai

Wilman kautta