Tukiopetus

Tukiopetus

Tukiopetusta voidaan antaa oppilaalle, joka on jäänyt opetuksessa tilapäisesti jälkeen esimerkiksi sairauden vuoksi. Tukiopetuksen tarpeen toteaa oppilaan opettaja. Tukiopetus järjestetään pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolella. Tukiopetuksen järjestämisestä ilmoitetaan oppilaan huoltajalle.