Paikalliset soveltavat kurssit

5. Yhteiskuntaopin projektikurssi (YH5)

Kurssin aihepiiri ja tavoitteet sovitaan tapauskohtaisesti, ja ne voivat vaihtua opiskelijoiden kiinnostuksen ja paikallisten tarpeiden mukaan. Kokonaisuuden tuotos muotoutuu kurssin painopisteen, opiskelijoiden valinnan, mahdollisen ajankohtaisen teeman ja kiinnostuksen mukaan. Projektina voi olla esim. videon, elokuvan, tutkielman, pelin, performanssin, nettisivuston, käännöksen tai vaikkapa teemapäivän suunnittelu ja toteuttaminen ensisijaisesti yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa tai mahdollisuuksien mukaan yksin. Oppimisen välineenä voidaan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa, joten kurssin mahdollisuudet ovat hyvin laajat, jopa rajattomat. Projektissa on luontevaa käsitellä useiden oppiaineiden sisältöjä ja työtapoja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: S (hyväksytty) / H (hylätty). Oppiminen osoitetaan projektin tuotoksella ja tarvittaessa esim. oppimispäiväkirjalla. Arviointi voi perustua myös itse- ja vertaisarviointiin sekä mahdolliseen opettajan tai opettajien arviointiin. Kurssi lasketaan kuuluvaksi yhteiskuntaopin oppimäärään, mikäli projektin aiheet ja käsittelytavat liittyvät riittävästi oppiaineeseen eikä kurssia lasketa jonkin muun oppiaineen oppimäärään kuuluvaksi. Projektin sisällöistä ja toteutustavoista riippuen kurssi voi olla mahdollista sisällyttää myös Mediataidon (MED) kokonaisuuteen.

Muut integraatiokurssit (katso kohta 5.27 Paikalliset kurssit)

  • ABI2 Reaaliaineiden abikurssi (ET, FI, HI, UE, UO ja YH)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä