5.25 Mediataito

5.25 Mediataito

Mediataidon kurssit ovat paikallisia soveltavia kursseja, jotka arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Opiskelija voi koota mediataidon kursseista mediadiplomin (MEDL5). Mediadiplomiin voidaan lukea myös muita lukiokursseja, kuten esimerkiksi KU3 Osallisena mediassa, UE6 Uskonnot ja media ja GE4 Geomedia. Lisäksi mediadiplomiin voi kuulua muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Mediadiplomiin tulee kuitenkin aina sisältyä kurssi MED1.

MED1 Median maailma

Median maailma -kurssi suoritetaan ensisijaisesti verkkokurssina. Kurssi sisältää muun muassa tietoa joukkoviestinnän kehityksestä, erilaisten mediatekstien analysoinnin mahdollisuuksista ja tapauskuvauksia eri ikäisten median käytöstä.

MED2 Mediataidot

Mediataidot-kurssi koostuu käytännön tekemisistä, harjoituksista, vierailuista ja vastaavista. Kurssiin voi sisältyä osallistumista tai tehtäviä useamman jakson tai jopa useamman lukuvuoden aikana. Kurssin suorittaminen voi koostua mm. päivänavausten, viikkokatsausten ja vuosikertomusten tekemisestä tai osallistumisesta erilaisten koulun tapahtumien tai ulkopuolisten yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen.

MED3 Mediapsykologia (PS ja ÄI)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii asenteisiin vaikuttamisen keinoja
  • oppii suhtautumaan kriittisesti eri asennevaikuttajiin

Sisällöt

  • perehdytään asenteiden sekä spontaaniin että tahalliseen syntymiseen
  • perehdytään suostuttelun ja vaikuttamisen keinoihin
  • perehdytään informaation käsittelyyn
  • perehdytään mediamotiiveihin
  • perehdytään lähdekriittisyyteen
  • laaditaan oma asennekysely
  • laaditaan oma asennekampanja
Arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

MED4 Kuva ja multimedia

Kurssilla opetellaan kuvankäsittelyä sekä valmiiden kuvien ja videoiden käyttöä eri ohjelmissa. Harjoitellaan esitysten tekoa ja toteutetaan projektityö. Kurssiin voi kuulua vierailuja.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

MEDL5 Median lukiodiplomi (Lukiodiplomit, luku 5.23)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Lisäksi edellytetään informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa, mediasuhteen pohdintaa ja median toimintaympäristön hahmottamista. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Median lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama kokonaisuus.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä