Paikalliset soveltavat kurssit

7. Elämänkatsomustiedon projektikurssi (ET7)

Kurssin aihepiiri ja tavoitteet sovitaan tapauskohtaisesti, ja ne voivat vaihtua opiskelijoiden kiinnostuksen ja paikallisten tarpeiden mukaan. Kokonaisuuden tuotos muotoutuu kurssin painopisteen, opiskelijoiden valinnan, mahdollisen ajankohtaisen teeman ja kiinnostuksen mukaan. Projektina voi olla esim. videon, elokuvan, tutkielman, pelin, performanssin, nettisivuston, käännöksen tai vaikkapa teemapäivän suunnittelu ja toteuttaminen joko yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa. Oppimisen välineenä voidaan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa, joten kurssin mahdollisuudet ovat hyvin laajat, jopa rajattomat. Projektissa voidaan integroida mitä tahansa oppiaineita kuten vaikkapa reaaliaineita, äidinkieltä, muita kieliä sekä taito- ja taideaineita. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: S (hyväksytty) / H (hylätty). Oppiminen osoitetaan projektin tuotoksella ja tarvittaessa esim. oppimispäiväkirjalla. Arviointi voi perustua myös itse- ja vertaisarviointiin sekä mahdolliseen opettajan tai opettajien arviointiin. Kurssi lasketaan kuuluvaksi elämänkatsomustiedon oppimäärään, mikäli projektin aiheet ja käsittelytavat liittyvät riittävästi oppiaineeseen eikä kurssia lasketa jonkin muun oppiaineen oppimäärään kuuluvaksi.

Muut integraatiokurssit (katso myös kohdat 5.27 Paikalliset kurssit sekä 5.25 Mediataito)

  • ABI2 Reaaliaineiden abikurssi (ET, FI, HI, UE, UE ja YH)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä