Paikalliset kirjaukset

5.8 Maantiede

Arviointi

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit GE1 - GE4 arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla. Paikalliset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) tai hylätty (H).

Oppiaineen päättöarviointi

Oppiaineen arvosana määräytyy lähtökohtaisesti opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Paikalliset syventävät ja soveltavat kurssit sisältyvät oppiaineen päättöarvioinnin oppimäärään ja niiden suorittaminen voidaan huomioida lisänäyttönä oppimäärää arvioitaessa. Myös kurssiarvosanojen myönteisen kehityksen voidaan katsoa vaikuttavan päättöarvosanaan. Päättöarvosanaa voidaan näiden seikkojen perusteella korottaa yhdellä numerolla.


Suoritusjärjestys

Maantieteen opiskelu aloitetaan pakollisella kurssilla, minkä jälkeen opiskelija voi suorittaa syventäviä ja soveltavia kursseja. Ennen GE4-kurssia suositellaan GE2- ja/tai GE3- kurssien suorittamista.


Itsenäinen suoritus

Maantieteen kursseja voi suorittaa itsenäisesti opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Aihekokonaisuuksien korostuminen kursseilla

  • Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä: GE4
  • Hyvinvointi ja turvallisuus: GE 1 - globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin varautuminen
  • Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu: GE1, GE 3 - ihmistoiminnan vaikutus maapallon elinkelpoisuuteen
  • Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys: GE3 - kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeudet
  • Monilukutaito ja mediat: GE1, GE4 - Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä
  • Teknologia ja yhteiskunta: GE4

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä