Paikalliset kirjaukset

5.19 Musiikki

Arviointi

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4–10. Paikallisella soveltavalla kurssilla (MU05) ei käytetä numeroarviontia vaan arvosanan sijasta kurssista saa suoritusmerkinnän.

Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla koostuen kuitenkin aina useammasta eri osa-alueesta, kuten tuntiaktiivisuudesta, mahdollisesta soitto ja/tai laulukokeesta, itsenäisistä tehtävistä ja ryhmätöistä. Myös itse- ja vertaisarvionti voivat olla osa arviontia. Pääpaino arvionnissa on tuntiaktiivisuudessa, mutta osasuoristusten, kuten kirjallisten tehtävien, palauttamatta jättäminen tai myöhässä palauttaminen voi johtaa kurssin keskeytymiseen tai arvosanan laskuun.

Oppiaineen päättöarviointi

Musiikin päättöarvionti tapahtuu valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien keskiarvon perusteella. Rajatapauksissa numero voidaan pyöristää ylöspäin, jos oppilas on osallistunut paikalliselle soveltavalle musiikin kurssille (MU05), suorittanut musiikin lukiodiplomin tai osoittanut erityistä aktiivisuutta ja harrastuneisuutta musiikin oppiainetta kohtaan.

Suoritusjärjestys

Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit suositellaan käytävän numerojärjestyksessä. Erityisesti valtakunnallinen pakollinen kurssi MU01 antaa olennaisia valmiuksia muiden kurssien suorittamiseen, mutta suoritusjärjestyksestä on mahdollista poiketa oppiaineen opettajan kanssa erikseen sopimalla, jos opiskelijan tieto- ja taitotaso on ennestään riittävällä tasolla.

Itsenäinen suoritus

Musiikin kursseja ei suositella suorittamaan itsenäisesti. Itsenäisen suorituksen mahdollisuudesta tulee neuvotella tapauskohtaisesti oppiaineen opettajan kanssa.

Aihekokonaisuuksien korostuminen kursseilla

• aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä kursseilla MU01, MU04 ja MU05

• hyvinvointi ja turvallisuus kurssilla MU01

• kestävä elämäntapa ja globaali vastuu kurssilla MU03

• kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys kurssilla MU03

• monilukutaito ja mediat: MU01 ja MU04

• teknologia ja yhteiskunta kurssilla MU02 ja MU04

Koulun ulkopuolella suoritetut kurssit

Koulun ulkopuolella suoritetuista kursseista opiskelijan on toimitettava mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen tarkka kurssikuvaus, jonka perusteella opettaja arvio, voiko kurssin hyväksilukea jonkun lukion kurssin korvaavana suorituksena.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä