Paikalliset kirjaukset

5.18 LIIKUNTA

Arviointi

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10. Paikalliset syventävät ja soveltavat kurssit voidaan arvioida suoritusmerkinnällä.

Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla koostuen kuitenkin aina useammasta eri osa-alueesta, kuten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Myös itse- ja vertaisarvionti voivat olla osa arviontia. Arvioinnissa korostuu aktiivinen tuntitoiminta.

Oppiaineen päättöarviointi

Liikunnan päättöarvionti tapahtuu valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvona. Rajatapauksissa numero voidaan pyöristää ylöspäin, jos oppilas on osallistunut paikalliselle syventävälle liikunnan kurssille (LI6), suorittanut liikunnan lukiodiplomin tai osoittanut erityistä aktiivisuutta ja harrastuneisuutta liikunnan oppiainetta kohtaan.

Suoritusjärjestys

Valtakunnalliset pakolliset kurssit LI1 ja LI2 suositellaan käytäväksi suoritusjärjestyksessä. Suoritusjärjestyksestä on mahdollista poiketa oppiaineen opettajan kanssa erikseen sopimalla, jos opiskelijan tieto- ja taitotaso on ennestään riittävällä tasolla.

Itsenäinen suoritus

Liikunnan kursseja ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi. Mikäli opiskelijalla on jokin painava syy kurssin itsenäiseen suorittamiseen, tulee hänen keskustella asiasta liikunnanopettajan kanssa. Lopullisen päätöksen kurssin itsenäisestä suorittamisessta tekee rehtori.

Koulun ulkopuolella suoritetut kurssit

Koulun ulkopuolella suoritetuista kursseista opiskelijan on toimitettava mahdollisuuksien mukaan etukäteen tarkka kurssikuvaus, jonka perusteella opettaja arvio, voiko kurssin hyväksilukea jonkun liikunnan kurssin korvaavana suorituksena.

Aihekokonaisuuksien korostuminen kursseilla

  • Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä: liikunnan kursseilla opiskelijat ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.
  • Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu: liikunnan kursseilla edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja kestävää elämäntapaa.
  • Hyvinvointi ja turvallisuus: liikunnanopetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle valmiuksia kokonaisvaltaista hyvinvointia ylläpitävään ja edistävään elämäntapaan. Opetuksessa huomioidaan fyysinen ja henkinen turvallisuus.
  • Teknologia ja yhteiskunta: liikuntateknologian avulla voidaan tukea liikunnan opetuksen tavoitteiden saavuttamista eri kursseilla.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä