Paikalliset kirjaukset

5.17 TERVEYSTIETO

Arviointi

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroasteikolla 4-10. Paikalliset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Oppiaineen päättöarviointi

Terveystiedon päättöarvosana muodostuu valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien 1-3 aritmeettisena keskiarvona.

Suoritusjärjestys

Terveystiedon opinnot aloitetaan ensimmäisellä pakollisella kurssilla, jonka jälkeen kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Paikallisia syventäviä ja soveltavia kursseja voi valita heti pakollisen kurssin suorittamisen jälkeen.

Itsenäinen suoritus

Terveystiedon pakollista kurssia (TE1) ei suositella käytäväksi itsenäisesti. Opiskelijan tulee keskustella aineen opettajan kanssa kurssien itsenäisestä suorittamisesta. Itsenäiseen suoritukseen kuuluu kurssikoe sekä erikseen määriteltävät lisätehtävät.

Aihekokonaisuuksien korostuminen kursseilla

  • Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä: kaikilla kursseilla rohkaistaan opiskelijoita käynnistämään keskusteluita, ideoimaan sekä olemaan aktiivisia ja aloitteellisia kansalaisia.
  • Hyvinvointi ja turvallisuus: terveystiedon opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa edistää omaa ja ympäristönsä hyvinvointia ja turvallisuutta. Kursseilla korostetaan sosiaalisia taitoja ja elämänhallintataitoja kehittävää oppimisympäristöä. Terveystiedon eri sisällöt auttavat opiskelijaa kehittämään omaa itsetuntemusta ja terveyttä.
  • Kestävä elämäntapa ja globaali: Terveystiedossa tutkitaan ihmisen toiminnan vaikutuksia terveyteen huomioimalla myös ympäristöterveyden eri osa-alueet. Opiskelija arvioi elintapojaan ja käyttäytymistään kestävän kehityksen periaatteiden näkökulmasta.
  • Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys: Terveystiedossa pohditaan terveyserojen muodostumiseen liittyviä ilmiöitä maailmanlaajuisesti sekä paikallisesti. Opetuksessa tutustutaan suomalaisiin kansantauteihin, elintapoihin sekä niiden syntyyn vaikuttaviin kulttuurisiin tekijöihin.
  • Monilukutaito ja mediat: terveyteen ja sairauteen liittyvää tietoa opetellaan tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti. Terveystiedossa keskeistä on medialukutaito.
  • Teknologia ja yhteiskunta: kursseilla hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Terveystiedossa pohditaan terveysteknologian kehitystä ja sen vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan terveyteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä