Tuomas

Ke8c Kemiallinen reaktio

Valitse työparin kanssa jokin kemiallinen reaktio, jonka esittelette. Työssä täytyy olla kuvia reaktion eri vaiheista, kemiallisen reaktion selostaminen reaktioyhtälöä apuna käyttäen. Palauta tähän kansioon tekemäsi kuvallinen selostus kemiallisesta reaktiosta

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.