Oppilastoiminta

OPPILASKUNTA

Peruskoulun 5.-9. luokilla toimii oppilaskunta, jonka jäseninä ovat
kaikki oppilaat. Oppilaskunnan hallituksen muodostavat luokkien valitsemat luottamusoppilaat, valinnat
suoritetaan luokittain syyslukukauden alkaessa. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Kati Ahlfors (5-6) ja Teppo Karell (7-9). Oppilaskunnan tarkoituksena on toimia oppilaiden "etujärjestönä" ja mm. kerätä varojaoppilaiden virkistys- ja opintomatkoja tai muuta yhteistä toimintaa / hankintoja varten.
Oppilaskunta voi myös tehdä esityksiä koulun tai nuorten muun yhteisen toiminnan järjestämiseksi.
Oppilaskunnan tiedotukset julkaistaan koulun käytävän ilmoitustaululla, samoin kokouksien päivämäärät.

TUKIOPPILASTOIMINTA

Tämänkin lukuvuoden aikana järjestetään 8. luokkalaisille valinnaisaineena Tukioppilaskurssi. Kurssin käytyään oppilailla on mahdollisuus hakea mukaan tukioppilastoimintaan. Tukioppilaana toimitaan 9. luokalla. Tukioppilaiden tehtävänä on tutustuttaa uudet oppilaat koulun toimintaan ja tiloihin sekä tukea heitä eri tavoin heidän koulunkäynnissään ts. kertoa yläkoulun käytännöistä uusille oppilaille oppilaiden näkökulmasta. Tukioppilaiden toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on ehkäistä kiusaamista ja parantaa kouluviihtymistä. Tukioppilaisiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi välitunneilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä