Tuomas

Kokeilublogi

Energialähteet - väittely

Aiheet:
1. Öljy, puolesta: Elina ja Ada, vastaan: Jussi ja Helmi
2. Maakaasu, puolesta: Jussi ja Helmi,vastaan: Joona ja Santeri
3. Turve, puolesta: Joona ja Santeri, vastaan: Konsta ja Anssi
4. Ydinenergia, puolesta: Konsta ja Anssi, vastaan: Aku ja Eetu
5. Tuulivoima,puolesta: Aku ja Eetu, vastaan: Maija, Vilma ja Jenni
6. Vesivoima, puolesta: Maija, Vilma ja Jenni, vastaan: Elina ja Ada

7. Jätteet

Etsi tietoa omasta aiheestasi. Hyviä kysymyksiä on esitetty oppikirjan sivulla s.101. Erityisesti pitäisi löytää etuja ja haittoja, jotka liittyvät kyseiseen energialähteeseen suomalaisessa energiatuotannossa.