Opiskelijalle

Järjestyssäännöt

SALLAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Tavoitteet

Pyrimme tekemään Sallan lukiosta turvallisen ja viihtyisän. Tämä edellyttää yhteisiä sopimuksia käyttäytymisestä ja hyvistä tavoista sekä tietoa velvollisuuksista ja oikeuksista.

Koulumme toiminta pohjautuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen.

 

Yleistä

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on opettaa kouluyhteisön jäsenet vastuuseen ja taata yhteisön jäsenten viihtyvyys ja turvallisuus koulutyön eri tilanteissa. Kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia noudattamaan järjestyssääntöjä kouluaikana. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työaika, jolloin opiskelijat ovat velvollisia olemaan läsnä oppitunneilla. Kouluajaksi katsotaan myös koulun järjestämät tilaisuudet, kuten urheilukilpailut, konsertit, teatteriesitykset, opintomatkat, tutustumiskäynnit sekä oppilaskunnan järjestämät tilaisuudet.

 

1 § Käyttäytyminen

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja.

 

2 § Työskentely

Opiskelijan tulee suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Opiskelija on velvollinen hankkimaan opiskelussa tarvittavat kirjat ja muut tarvikkeet kurssiin alkuun mennessä. Kaikenlainen vilppi, mukaan lukien koevilppi, plagiointi tai toisen tuotoksen tarjoaminen omana, on kielletty.

 

3 § Poissaolot

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Poissaolosäännöt on eritelty tarkemmin opetussuunnitelmassa. Lukiolaki 25§.

 

 

4 § Päätelaitteiden käyttö

Päätelaitteiden (matkapuhelimet, kämmentietokoneet yms.) käyttö on sallittu oppitunneilla vain opiskelutarkoituksiin opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Kännykät on pidettävä oppituntien aikana suljettuna, ellei opettaja toisin ohjeista. Kokeiden ajaksi ne viedään valvovan opettajan pöydälle suljettuina. Päätelaitteen luvaton hallussapito kokeessa katsotaan vilpin yritykseksi.

 

5 § Lukion omaisuus ja ympäristö

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on aiheuttanut tahallisesti tai varomattomuuttaan koulun tai jonkun toisen henkilön omaisuudelle.

 

6 § Tupakointi ja päihteet

Tupakan ja tupakan kaltaisten tuotteiden ja muiden päihteiden hallussapito ja käyttö sekä päihtyneenä oleminen koulun alueella ja koulun tilaisuuksissa on kielletty.

 

8 § Kulkuvälineet ja liikkuminen

Koulualueella ja sen ympäristössä liikuttaessa on oltava varovainen. Kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla. Kulkuvälineet ovat opiskelijan omalla vastuulla.

 

9 § Muut määräykset

Yksityiskohtaisempia ohjeita tai määräyksiä näissä järjestyssäännöissä käsitellyistä asioista antaa tarpeen mukaan rehtori.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä