8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuuunitelman laadinta

Reisjärven paikallinen kuvaus oppilashuollosta

Reisjärven esi- ja perusopetuksen oppilashuollon tavoite on vähentää yksilökohtaisen oppilashuollon tarvetta panostamalla yhteisölliseen oppilashuoltoon. Tähän tavoitteeseen pyritään avoimella ja tehokkaalla yhteistyöllä eri oppilashuollon osapuolten kanssa, mukaan lukien lapset ja heidän huoltajansa. Pyritään palauttamaan jo aimmin hyväksi koettu kuraattorin ryhmäytymistuokioiden järjestäminen esiopetusryhmissä.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana ja lisäksi tarvittaessa. Oppilashuollon tehtävänä on kehittää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria ja vahvistaa yhteisöllistä toimintatapaa. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimisympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää esiopetusyhteisön hyvinvointia. Kiusaamiseen ja ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Nivelvaiheissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lasten toiveet sekä esiopettajien ja oppilashuoltohenkilöstön huomiot liittyen luokkajakoon.

Reisjärvella Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on sisällytetty Hyvinvointikertomuksen ja – suunnitelman vuosittaiseen raportin yhteyteen. Siellä määritellään kausittain tavoitteet ja toimenpiteet, jotka tukevat opetussuunnitelman oppilashuollon tavoitteita. Opetussuunnitelmassa määritellään koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien rakenne.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä