Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys

Pedagoginen selvitys laaditaan ennen kuin oppilaalle tehdään päätös erityisestä tuesta tai ennen kuin päätetään siirtymisestä erityisestä tuesta tehostettuun tukeen. Pedagoginen selvitys toimii pohjana oppilaalle tehtävälle HOJKS-asiakirjalle. Selvityksessä kuvataan oppilaan oppimisen eteneminen, oppimisen kokonaistilanne, oppimisvalmiudet, erityistarpeet sekä oppilaan saama tehostettu tuki. Lisäksi siinä arvioidaan, millaisilla järjestelyillä oppilasta tulisi tukea ja tarvitseeko oppilas yksilöllistetyn oppimäärän useammassakin aineessa. Pedagogisen selvityksen laativat luokan- tai aineenopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa. Oppilaan huoltajaa on myös kuultava. Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän käsiteltyä selvityksen tekee perusopetusjohtaja päätöksen erityisestä tuesta.
Pedagoginen selvitys erityisen tuen tarpeesta tehdään ainakin 2. vuosiluokan jälkeen sekä ennen 7. luokalle siirtymistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä