Integraatio ja inkluusio

Integraatio ja inkluusio

Integraatio erityisopetuksessa viittaa tasa-arvoisuuteen ja täyteen osallistumisoikeuteen oppilaiden kesken. Käytännössä se tarkoittaa oppilaan, jolla on erityisen tuen päätös tai joka on muuten katsottu haasteelliseksi, (osittaista) sijoittamista yleisopetuksen ryhmään. Kehitysvammaisten oppilaiden kohdalla tämä tarkoittaisi heidän siirtämistään terveiden lasten joukkoon opiskelemaan. Tämä on ollut suuntauksena erityisopetuksessa viime vuosina. Integraatioajatuksella on haluttu tuoda esiin monien erityisluokkien oppilaiden pärjääminen yleisopetuksen ryhmässä kun tarjolla on riittävästi tukea. Samalla on integroimisen myötä haluttu opettaa hyväksyntää, yhteistyötä ja sosiaalista vuorovaikutusta erilaisten oppijoiden kesken. Integraatio voi yksittäisen oppilaan integroinnin lisäksi tarkoittaa esim. erityiskoulun sijoittamista fyysisesti yleisopetuksen koulun yhteyteen.

Integraatio on välivaihe inkluusioon, jolla puolestaan viitataan ajatukseen yhteisestä koulusta kaikille. Inkluusio merkitsee siten kaikkien oppilaiden kasvamista koulu-uran alusta alkaen yhdistyneessä koulutusjärjestelmässä, jossa ei ole erillisiä erityiskouluja ja erityisluokkia. Keskeistä ovat joustavat, kaikkien oppilaiden osallisuutta korostavat opiskelujärjestelyt. Inkuulsioajatus on herättänyt varsinkin opettajaväessä paljon vastarintaa ja monet uskovat, etteivät erityiskoulut ja -luokat tule koskaan poistumaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä