Hankemateriaalit (Tehostetun ja erityisen tuen hanke 2011 -2013)

Tehostetun ja erityisen tuen hanke 2011-2013

Kansallinen tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta käynnistyi yli kahdessasadassa kunnassa keväällä 2008. Toiminnan tavoitteena oli ja on edelleen jalkauttaa uusia erityisopetuksen linjauksia paikalliselle tasolle. Uusilla linjauksilla viitataan monihallinnollisesti luotuihin opiskelun tuen rakenteisiin ja toimintamalleihin, opetuksen järjestämiseen lähikouluperiaatteen mukaisesti, ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen vahvistamiseen sekä kolmiportaisen mallin mukaisten tukimuotojen käyttöönottamiseen ja tehostamiseen.

Linjausten taustalla on tieto siitä, että yhä useampi oppilas ei nykyisellään selviä yleisopetuksessa. Erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on ollut viime vuosina jatkuvasti kasvava. Kehittämistoiminnan myötä esi- ja perusopetuksessa on ollut tarkoitus luoda sellaisia toimintamuotoja, joiden avulla tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaaminen kouluilla paranisi. Tukitoimien varhainen ja oikea-aikainen käyttöönotto ennaltaehkäisisi opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä ja erityisen tuen päätöksien tarvetta. Kehittämistyön alla siten ovat olleet mm. tukitoimenpiteiden, kuten eriyttämisen, tukiopetuksen, samanaikaisopetuksen eri muotojen, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä oppilashuollon, määrä ja laatu. Lisäksi tavoitteena on riittävän pienien opetusryhmien ja moniammatillisen yhteistyön lisääminen.

Tehostetun ja erityisen tuen hanke Raumalla

Raumalla kehittämistoiminta on ollut käynnissä jo tovin, mutta varsinaisesti kansalliseen hankkeeseen astuttiin mukaan vuoden 2011 aikana. Hanke-termin käyttäminen tämän asian tiimoilta on kuitenkin harhaanjohtavaa, koska varsinaisesti kysymyksessä ei ole hanke, jolla olisi selkeät alku- ja loppupisteet. Kysymyksessä on pysyvä toimintamalli, johon vuoden 2010 perusopetuslain uudistukset velvoittavat.

Käytännössä tehostetun- ja erityisen tuen kehittämistoiminta näkyy Rauman kasvatus- ja opetustoimessa vuosien 2012 ja 2013 aikana mm. uusiin asioihin kouluttautumisena. Koulutus sisältää esimerkiksi henkilökunnan perehdyttämisen perusopetuslain uuteen asiasisältöön ja uusien toimintamallien käyttämiseen. Tavoitteena on, että kolmiportainen tuen malli olisi jokaiselle tuttu hankeajan loppuun mennessä. Kouluttautumiseen lukeutuu myös opastus oppilashallinto-ohjelman, Wilma-ohjelman, ja erityisesti sen oppilashuollollisten sähköisten asiakirjojen käyttöön alakouluilla. Koulutuksellisten tavoitteiden lisäksi oppilashuollollinen toiminta on yksi suuri kokonaisuus, jota on kuluvan kahden vuoden aikana tarkoitus tarkastella uudessa valossa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä