Kolmiportainen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki)

Kolmiportainen tuki (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki)

Uudistuneen perusopetuslain (2010) mukaisesti oppilaalle on tarjottava koulunkäyntiin tukea kolmiportaisen malliin pohjautuen. Portaiden ensimmäinen askel on nimeltään yleinen tuki ja se tarkoitta tukimuotoja tilanteessa, jossa oppilaalla on tilapäisiä tai lyhytaikaisia vaikeuksia oppimisessaan. Yleisen tuen muotoja ovat mm. tukiopetus, eriyttäminen monine mahdollisuuksineen, osa-aikainen erityisopetus, luokan kertaus, avustajan käyttö, konsultaatiot, kodin ja koulun yhteistyö, kerhotoiminta ja monet muut menetelmät ja materiaalit, joiden kautta voidaan oppilaalle tarjota uusi tapa lähestyä opittavaa asiaa. Oppilaan tueksi voidaan tehdä oppimissuunnitelma. Mikäli yleinen tuki ei oppimiseen riitä, voidaan astua portaikon toiselle askelmalle, jota kutsutaan tehostetuksi tueksi.

Tehostettu tuki tarkoittaa oppilaalle annettavaa vahvempaa, säännöllisempää ja pitkäjänteisempää tukea ja se sisältää kaikki esi-ja perusopetuksessa käytettävät tukimuodot lukuunottamatta erityisen tuen päätöksellä annettavaa erityisopetusta. Tehostetun tuen antamisesta päätetään oppilashuoltoryhmässä ja päätöstä edeltää pedagogisen arvion tekeminen. Tehostetun tuen myötä oppilaalle tehdään myös aina oppimissuunnitelma. Mikäli yleisen tai tehostetun tuen toimenpiteet eivät oppimiseen riitä, siirrytään portaikon ylimmälle tasolle.

Ylin taso, kolmas porras, on nimeltää erityinen tuki ja se edellyttää perusopetusjohtajan tekemää erityisen tuen päätöstä. Erityinen tuki on kaikkein kokonaisvaltaisin ja kattavin tukimuoto sisältäen erityisopetusta ja mahdollisesti muita aiemmilla portailla käytettyjä tukimuotoja. Erityisen tuen saaminen edellyttää pedagogista selvitystä ja yleensä myös asiantuntijalausuntoa. Erityiseen tukeen siirtyneellä oppilaalle tehdään aina HOJKS.

Oppilasta koskevat tehostetun ja erityisen tuen asiakirjat ovat salassapidettäviä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä