Naula koulun järjestyssäännöt

NAULAN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen on tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä ( Perusopetuslaki 29§ 4mom).

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun työpäivinä koulun alueella sekä muussa koulun toiminnassa, esimerkiksi tapahtumissa ja retkillä.

 

2 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan (Suomen perustuslaki (731/1999) ).

Kaikki oppilaat ovat tasavertaisia. Malmin ja Naulan koulujen tasa-arvosuunnitelma on pedanetissä.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen sekä tehdä tehtävät ja käyttäytyä asiallisesti.

 

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

3.1.Hyvä käytös

  • tervehdi tuttujasi
  • käyttäydy asiallisesti. Metelöinti ja muu epäasiallinen käytös ei kuulu kouluun
  • karkit ja lelut kuuluvat kouluun vain jos siihen on koulusta lupa
  • ruokalaan tullaan ilman takkia ja päähinettä. Kunnioita toistenkin ruokarauhaa
  • jos joudut olemaan pois koulusta sairauden tai muun syyn vuoksi, ilmoita siitä heti koululle ja taksille
  • koulussa käytetään asiallista kieltä, ei kiroilla.

3.2.Oleskelu ja liikkuminen

*koulupäivä ollaan koulun alueella. Jos poistut alueelta, pitää siihen olla lupa

* jos kuljet taksilla kouluun, ole ajoissa valmiina. Sinä odotat taksia, ei taksi sinua. Taksissa käyttäydytään asiallisesti

 

3.3.Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

  • huolehdi tavaroistasi. Jätä rahat ja arvoesineet kotiin. Toisten tavaroita ei ole lupa ottaa.
  • roskat kuuluvat roskikseen
  • jos sattuu onnettomuus, vahinko tai kadotat jotain, ilmoita siitä heti koulun aikuisille

.

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen (Vahingonkorvauslaki (421/1974) 2luku 2§)

 

3.4.Turvallisuus

Koulun alueella on kameravalvonta.

Huolehdi koulun turvallisuudesta omalta osaltasi.

 

3.5.Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

  • kännykkä pidetään äänettömällä koulupäivän ajan

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai julkisessa paikassa (Henkilötietolaki (529/1999)).

3.6.Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä (Perusopetuslaki 29§).

3.7.Kurinpito

Kurinpitokeinot ja kasvatuskeskustelujen käytöstä on ohjeet Rauman kaupungin opetussuunnitelmassa, luvussa 5.3.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat. Perusopetuslaki 38§. Rehtorilla tai opettajalla voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. (Perusopetuslaki 36d, 36fja 36g.)

Opettajalla tai rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. (Perusopetuslaki 36d, 36f ja 36g.)

4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt ovat näkyvillä koulun seinällä, koulun oppilashuoltosuunnitelmassa ja pedanetissä ja ne tarkistetaan vuosittain syksyllä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi 12.12. 2016 alkaen.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä