KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Toimintakulttuuri

Koulun toimintakulttuuri luo perustan kodin ja koulun yhteistyölle

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää jo ensimmäisestä koulupäivästä lähtien. Kodin ja koulun yhteistyö tulisi jäsentää jatkumona, jonka eri vaiheissa yhteistyöllä voi olla erilaisia tehtäviä ja muotoja. Kodin ja koulun yhteistyössä lähtökohta on oppilaan hyvä, turvallinen arki sekä oppimistavoitteiden ja opiskelumotivaation tukeminen.

Oppilaiden huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua ja osallistua koulun arkeen, koulun toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä koko koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri sekä kouluyhteisöön kuulumisen kokemus ovat tärkeitä kodin ja koulun yhteistyössä ja edistävät yhteisvastuullista kasvatusta.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä