4.5 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä

4.5 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä


Opiskelijoilla on oikeus työrauhaan ja turvalliseen opiskeluympäristöön. Toimintatavat ovat yhdenmukaisia ja laillisia ja opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti.

Lukion kurinpidolliset menettelytavat ja järjestyssäännöt ovat opiskelijoiden tiedossa. Koko henkilökunnan tehtävä on seurata järjestyssääntöjen noudattamista. Vakavat rikkomukset käsitellään mahdollisimman pian yhteistyössä asianomaisten, huoltajien ja rehtorin kanssa. Esille nousseita asioita käsitellään opettajainkokouksissa. Opiskelijoita tiedotetaan lukion järjestyssäännöistä ryhmänohjaustunneilla.