4.4 Opiskeluhuolto

4.4 Opiskeluhuolto


Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on myös huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ohella opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Opiskeluhuoltoa tarjotaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskelijahuoltona. Opiskelijahuoltoryhmiä ovat Pyhäjoen lukion opiskelijahuoltoryhmä sekä tarvittaessa koolle kutsuttava monialainen asiantuntijaryhmä.

Lukion opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut. Näitä ovat psykologi-, ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskelijoita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan käytettävissä olevista opiskeluhuollon palveluista mm. vanhempainilloissa, opinto-ohjauksen oppitunneilla sekä ryhmänohjauksessa. Tarvittaessa opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa ja sitä toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuolto on kaikkien lukiossa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien tehtävä.

Pyhäjoen lukiossa opiskeluhuollon suunnittelua ja toteuttamista ohjaa valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus opiskeluhuollosta sekä lukiokohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma.

Opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittu opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten. Pyhäjoen lukiolla opiskelijoita kuullaan henkilökohtaisesti sekä oppilaskunnan hallituksen edustajien kautta. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.