4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö


Kodin ja koulun yhteistyön tavoite on tukea opiskelijan oppimisen edellytyksiä, tervettä kehitystä ja hyvinvointia. Tarkoituksena on edistää kotien osallisuutta oppilaitosyhteisössä sekä oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä. Yhteistyö on avointa, ja se pohjautuu yhdenvertaiselle vuorovaikutukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle. Kunkin opiskelijan yksilölliset tarpeet ohjaavat yhteistyön toteutusta.

Vanhempainilloissa ja tarvittaessa muissa tilaisuuksissa käsitellään lukio-opiskeluun, ylioppilastutkintoon ja jatko-opiskeluun liittyviä ajankohtaisia asioita. Huoltajilla on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti ryhmänohjaajien ja lukion opettajien kanssa. Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoiden pärjäämistä ja toimivat ensisijaisina yhteydenpitäjinä huoltajiin..