4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä

4.6 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä


Lukion arjessa kansainvälisyys on vahvasti läsnä. Lukio etsii ystävyyskouluja eri maista. Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on tilaisuus vierailla mahdollisissa ystävyyskouluissa, ja ystävyyskoulujen edustajia voi vierailla Pyhäjoella. Lukio kannustaa opiskelijoita vaihto-opiskeluun ja lukio vastaanottaa ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita.

Eri kulttuureja ja kieliä käsitellään eri oppiaineiden opetuksessa. Tavoitteena on edistää lukion väen kielitaitoa sekä vahvistaa opiskelijoiden kielellistä tietoisuutta, suvaitsevaisuutta ja eri kulttuurien arvostamista.

Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia opiskelijoita (esimerkiksi saamelaiset, romanit, viittomakieliset sekä maahanmuuttajat ja vieraskieliset) informoidaan heti lukio-opintojen alussa heidän velvollisuuksistaan, opiskelumahdollisuuksistaan, tukijärjestelyistään sekä heidän oikeuksistaan ylioppilastutkinnossa. Pyhäjoen lukion opetuskieli on suomi. Eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen suunnataan suomen kielen tukiopetusta, yksilöllistä opintojen ohjausta ja muita opiskelijahuollollisia toimenpiteitä, jotta opiskelijat selviäisivät lukio-opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tasolla.

Niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia opiskelijoita kannustetaan oman kieli- ja kulttuuritaustan arvostamiseen. Ulkomaalaisia opiskelijoita autetaan heidän sopeutumisessaan osaksi suomalaista lukiokulttuuria.