Kiusaamisen vastustaminen

Kiusaamisen vastustaminen

Koulussamme on ollut käytössä kiusaamista vastustava KiVa – koulu toimintamalli kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. KiVa-koulu – systeemissä nykyisin on vuosimaksu. Vastine tuolle maksulle on niin pieni, että emme lähde siihen mukaan. KiVa-toiminnan suurin muutos koulullamme on se, että emme voi käyttää KiVa-logoa, pelata pelejä ja tehdä KiVa - kartoitusta keväällä. 1. – ja 4. – luokilla käydään KiVa-koulu – materiaali entiseen tapaan läpi.

Rehtori on tehnyt oman kyselyn, jolla kukin opettaja kerää keväällä tietoa kiusaamisesta. Syksyllä rehtori käy materiaalin läpi opettajien kanssa ja asettaa sen mukaan tavoitteet kullekin luokalle.

KiVa-materiaalia, joka on ostettu, voidaan käyttää edelleen. KiVa-ohjelmasta jääminen ei siis lopeta työtämme kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja sen vastustamiseksi.

Koulussamme tulee olemaan edelleen tiimi, joka selvittää esiin tulevia kiusaamistapauksia. Kiusaamistilanteissa ensisijainen selvittely kuuluu sille aikuiselle (opettaja tai koulunkäynninohjaaja), joka kuulee asiasta ensin. Koulunkäynninohjaaja kertoo asiasta luokanopettajalle. Kiusaamis- ja riitatilanteiden laajempi selvittelyvastuu ohjautuu seuraavasti: 0. – 2. luokat: rehtori ja 3. – luokista eteenpäin: vararehtori. Mikäli todetaan, että kyseessä on

kiusaaminen eikä riitely, siitä tehdään kirjallinen selvitys. Toki riitelytkin selvitetään.

Kiusaaminen tarkoitti sitä, että joku aiheuttaa tahallaan pahaa mieltä tai harmia jollekin oppilaalle, jonka on vaikea puolustautua. Joskus kiusaaminen sekoitetaan vahingossa tapahtuneeseen harmin aiheuttamiseen tai riitaan. Riita on molemminpuolista, kukaan ei voi riidellä yksin – ja se tapahtuu usein tasaväkisten osapuolten kesken. Kiusaaminen taas on epäreilua ja yksipuolista.

Usein selvittelyissä kuullaan, että teko ”tehtiin leikillään”. Leikki ei voi aiheuttaa kenellekään pahaa mieltä. ”Yhdessä nauraminen on eri asia kuin jonkun kustannuksella nauraminen (KiVa – materiaali)”.

On äärimmäisen tärkeää, että kotoa ilmoitetaan heti koululle (omalle opettajalle), jos kiusaamista on ilmennyt. Näin asia saadaan tuoreeltaan selvitettyä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä