Henkilökunta

Ikosen koulun henkilökunta 2019-2020

Rehtori: Maria-Leena Mehtälä
Vararehtori: Jarkko Ojala

Opettajat:
Eskari A: Eila Karvonen
Eskari B: Anne Manninen
Eskari C: Katja Manninen
1A: Tiina Kumpulainen
1B: Hannamari Piiponniemi
1C: Suvi Laakso
2A: Satu Haapakangas
2B: Kirsi Lehtosaari
2C: Irene Lipsonen
3A: Minna Pikkarainen
3B: Tapio Laakso
3C: Helena Tabell
4A: Sanna Lappalainen
4B: Maria Hynynen
4C: Tapio Laakso
5A: Jarkko Ojala
5B: Arto Riihijärvi
5C: Sanna Pylväs
6A: Eveliina Lintula
6B: Timo Ylikangas
Pienluokka: Merja Pekkarinen
Pienluokka: Paula Laukkanen
Pienluokka: Merja Äyhynmäki
Pienluokka: Heidi Pönkkö
0 - 1 laaja-alainen erityisopetus: Maria-Leena Mehtälä
2 - 4 laaja-alainen erityisopetus: Seija Kärkkäinen
5 laaja-alainen erityisopetus: Olavi Linna
6 laaja-alainen erityisopetus: Heli Liuska
englanti 3 - 4 ja ruotsi 6: Anniina Häölttä, Suvi Pihlasahon sijainen
englanti ja ruotsi 5 - 6: Tuula Viinikka

Tuntiopettajat:
Tarja Ihalainen: elämänkatsomustieto
Pentti Miettinen: elämänkatsomustieto
Kaisu Ulander: nykytanssi (valinnaisaine)

Koulunkäynninohjaajat:
Maija-leena Haapala, Niina Heikkilä, Katja Hirvimäki, Sanna Inkeroinen, Irina Karvonen, Kirsi Kuosmanen, Anna Liimatainen, Marjo Matinniemi, Sari Myllymäki, Mirja Pääkkönen, Pirjo Rasinkangas, Mari Rissanen, Saara Saha, Niina Savolainen, Anne Tikanmäki, Teija Tossavainen ja Jarmo Vaskilampi

Muu henkilökunta:
Aamu- ja iltapäivätoiminta: Merja Häkkinen, Niina Heikkilä ja Teija Tossavainen
Ruokapalvelutyöntekijä: Viola Kuikka, Aila Lehtomäki (myös siivouksessa)
Siivous: Tuovi Toivanen, Leena Tapaninaho ja Elsa Kinnunen
Talonmies: Mikael Nurmesjärvi
Terveydenhoitaja: Marja-Leena Lehtomäki
Koulukuraattori: Pentti Miettinen
Perhetyöntekijä, vastaava kuraattori: Aila Kauranen