Koulun esittely

Ikosen koulu

Ikosen koulu on vajaan neljän sadan oppilaan koulu, joka toimii kahdessa eri kiinteistössä siten, että 0. - 4. - luokat ovat ikosen koulun kiinteistössä ja 5. - 6. - luokat Keskuskoulun kiinteistössä.

TOIMINTA-AJATUS

Ikosen koulun toiminta-ajatuksena on opettaa lapsille sellaiset opetussuunnitelman mukaiset perustiedot ja – taidot, että he täältä lähtiessään ovat oppimisvalmiuksiinsa nähden mahdollisimman taitavia oppimaan oppijoita ja selviävät seuraavan kouluasteen haasteista.

Meillä on ollut viime vuonna teemana toisten ja ympäristön kunnioittaminen ja huomioon ottaminen (hyvä käytös). Tähän teemaan liittyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja sosiaalisia taitoja harjoittelemme edelleen. Tulevan vuoden teemana koulullamme on hyvinvointi, joka on mm. monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheena.