Järjestyssäännöt

Ikosen koulun järjestyssäännöt 2017- 2018

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää sisäistä järjestystä, opiskelun sujumista ja kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Säännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. (Huomaa myös retket ja leirikoulut).

 Vaikka koulun toimivaltaan ei kuulu oppilaan käyttäytymisen kontrollointi koulumatkalla, koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle (Pl 29§).

 Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä turvalliseen opiskeluympäristöön.

 Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti, noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja käsitellä huolellisesti koulun omaisuutta.

 

1 Käyttäydyn hyvin

- Tervehdin.

- Kiitän.

- Arvostan ja kunnioitan itseäni ja muita ihmisiä.

- En kiusaa. Kerron jollekin aikuiselle, jos näen jonkun kiusaavan.

- En kiroile.

- Osaan pyytää anteeksi.

- Liikun kävellen koulun sisätiloissa.

- Annan työrauhan jokaiselle.

 

2 Koulupäivä

- Koulupäiväni alkaa ja loppuu lukujärjestyksen mukaan. Tulen ajoissa kouluun.

- Koulun ovet suljetaan viimeistään klo 14.45; perjantaisin klo 13.45.

- Lähden koulusta kotiin heti, kun kouluni loppuu ellen ole menossa kerhoon tai jää tukiopetukseen.

 

3 Välitunnit

- Tunnin päätyttyä menen viivyttelemättä virkistäytymään ulos.

- Opettajan luvalla sisällä olevat oppilaat pysyvät luokissa.

- Kylmillä säillä on oltava asiaan kuuluva vaatetus.

- Pysyn välituntialueella, en heittele kiviä, lumipalloja yms.

- Karusellissä ja pulkkamäessä voin olla vain kun aikuinen on valvomassa.

- Tiedostan, että talvella lumitunneleihin tehtävät katot ovat vaarallisia.

- Tiedostan, että lumi ei ole kenenkään omaisuutta. Jos joku tekee talvella lumilinnan, ei ole hyvän käytöksen mukaista, että toiset menevät omimaan tai hajottamaan linnan. Jos tekee lumesta jotain, pitää ymmärtää, että se ei ole ikuista.

- Lumipallon heittelystä ja kiroilusta seuraa automaattisesti 15 min jälki-istunto.

- En nimittele, lyö, töni, potki tai tappele – EDES LEIKILLÄNI.

- Noudatan välituntivalvojan antamia ohjeita.

- Välinelainaamosta lainatut välineet ja tavarat palautetaan lainaamoon omille paikoilleen. Välinelainaamon tavaroita ei varailla.

- Kellon soidessa tulen reippaasti luokkaan.

 

4 Ruokailu

- Pesen käteni ennen ruokailua ja odotan vuoroani rauhassa.

- Ruokailen rauhallisesti ja noudatan hyviä pöytätapoja.

 

5 Koulumatka

- Koulukyytiä odotellessa muistan koulun säännöt.

- Koulumatkoilla muistan hyvät tavat ja noudatan liikenteessä annettuja määräyksiä kaikissa tilanteissa.

- Pyörät säilytetään niille varatuissa paikoissa.

- Pyöräily ja pyöriin koskeminen välitunnin aikana on kielletty.

- Turvallisuuteen vedoten koulu toivoo, etteivät 0. - 2. - luokkalaiset tulisi pyörällä kouluun.

- Käytän pyöräilykypärää, mikäli pyöräilen kouluun.

 

6 Poissaolot

- Tarvitsen poissaololuvan opettajalta ellen ole sairas.

- Poissaolostani kotiväkeni ilmoittaa heti opettajalleni.

 

7 Kerhotoiminta

- Kerhotoiminnassa on noudatettava näitä järjestyssääntöjä soveltuvin osin.

- Kerhotiloissa olen vain ohjaajan johdolla.

 

8 Muuta

- Pidän koulun ympäristön siistinä.

- Kännykkäni on kiinni koulupäivän aikana eikä koulu vastaa kännykästä. Kännykällä ei voi kuvata ketään ilman lupaa.

- Käytän tietokonetta vain aikuisen luvalla ja valvonnassa.

- Tulentekovälineiden, teräaseiden tai muiden koulunkäyntiä häiritsevien välineiden tuominen kouluun on kielletty.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä