Tutoriltapäivä ma 21.8.2017

Tilaisuuden aikatauluklo 13.00 Iltapäivän avaus, tutoropettajana tomiminen
opetusyksikön päällikkö, Taneli Tiirikainen
klo 13.30 Miten tutortoiminta on käynnistynyt - kolmen koulun esimerkit

Kaarisillan koulu
Väinölän koulu
Kyläsaaren koulu
13.50 kahvit
14.10 Työapajatyöskentelyä - ryhmissä
15.10 Yhteenveto ryhmien työskentelystä
15.30 Tavoitteen asettaminen jatkoa varten/koulukohtaiset suunnitelmat alulle

Iltapäivän tavoite

Tutoropettajien koulutuksen ja toiminnan suunnittelemiseksi järjestetään tilaisuus maanantaina 21.8. klo 13.00 - 16.00 kansalaisopiston auditoriossa.

Iltapäivän tavoite:Tilaisuuden tarkoituksena on tarkentaa tutoropettajan tehtäviä ja suunnitella yhdessä tutoropettajien koulutusta. Ajatuksena on, että saamme maanantain tilaisuudesta tukea tutoropettajien koulutusten suunnitteluun.


Huomioon otettavaa, kun mietimme koulutustarpeitamme:

 • Tutoropettajan tehtävä: Tutoropettaja ei ole pelkkä digivastaava. Digivastaaville on muut resursointikanavat. Tehtävän hoitaminen edellyttää yhteistyötä rehtorin kanssa. → nyt tulossa koulutus rehtoreille, jonka tarkoituksena on tukea koulun toimintakulttuurin muutosta & sitä kautta tutoropettajana toimimista.
 • Toimintasuunnitelman tekeminen → rehtorin kanssa yhteistyössä, vähimmäisvaatimus on, että rehtori hyväksyy
 • Koulutukset - kolmen tyyppisiä koulutuksia:
  1. Tutoropettajana toimimiseen liittyvä koulutus (Educode: syksy 2017)
  2. Digitaidot (tämä tulee virtuaalikoulun kautta)
  3. Muu uuden opetussuunnitelman toteuttamista ja uutta opettajuutta tukeva koulutus
  4. Voidaan anomuksesta maksaa myös ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumisesta aiheutuvia kuluja.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä