Arkisto: Menneet koulutukset

Menneet koulutukset lukukausi 2021-2022

Aika ja paikka  Koulutuksen nimi Ilmoittautuminen ja lisätietoja ym.
Maanantai
25.4. 2022

klo 8.30-15.30

Porin yliopistokeskus

Koulutus- ja verkostoitumispäivä Satakunnan tutoropettajille

Ennakkotietona seuraava:

Päivä alkaa kaikille osallistujille yhteisellä futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölösen luennolla. Luennon lisäksi päivän aikana on mahdollisuus osallistua kolmeen eri työpajaan. Työpajojen aiheina ovat mm. kielitietoinen opetus, uudet lukutaidot, vertaisarviointi kielten opiskelussa, haastava käytös, tunnetaidot, sähköinen koe sekä TVT-taitojen opettaminen koulussa. Kaikki työpajat ovat osallistujille avoimia. 

Kohderyhmä: Koulutuspäivä on ilmainen Satakunnan alueellisen tutorhankkeen kuntien perusopetuksessa toimiville tutoropettajille, digivastaaville ja muille tutortoiminnan kehittämistyössä mukana olleille.
Tältä sivulta löytyy ilmoittautumistiedot.
Maanantai 25.4.2022

klo 14.15 alkaen 

Etäkoulutus

Liittymislinkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä koulutusta

Ateljee-menetelmän käyttö 

Koulutuksessa keskitytään Ateljee-menetelmän käyttöönottoon luokassa ja siihen, miten lukemaan opettaminen tapahtuu kyseisen menetelmän avulla.

Ateljee on äidinkielen opettamisen toimintamalli. Sen tavoitteena on tukea lasten lukutaidon kehittymistä ja lukuinnon syntymistä. Ateljee on tapa organisoida äidinkielen tunnit siten, että oppilaat työskentelevät aktiivisesti merkityksellisten lukemis- ja kirjoittamistehtävien parissa.

Toimintamallin ideana on äidinkielen osataitojen mallintaminen, tavoitteen asettaminen, harjoittelu ja arviointi kuuden ateljeen avulla. Ateljeita ovat itsenäinen lukeminen, luova kirjoittaminen, oikeinkirjoitus ja kielioppi, kuunteleminen, yhdessä lukeminen ja vuorovaikutus.

Kouluttajat: Taina Hämäläinen ja Laura Niinikivi

Ilmoittaudu tästä

Liästietoja: 

Satu Vainio-Mattila p. 044 7010564

Kirjaimista Kirjoiksi -hanke

13.1.2022 klo 14-16

2.2.2022 klo 9-15

22.2.2022 klo 9-15

22.3.2022 klo 9-15

5.5.2022 klo 13-15
Analytiikka arvioinnin ja laaja-alaisten taitojen opettamisen tukena

Miten laaja-alaisia taitoja opetetaan vaihtuvissa opetustilanteissa ja miten ne karttuvat? Miten näitä taitoja arvioidaan? Entä miten analytiikka kytkeytyy osaksi arviointimenetelmiä?

https://eoppimiskeskus.fi/projekti/analytiikka-arvioinnin-ja-laaja-alaisten-taitojen-opettamisen-tukena/

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Suomen eOppimiskeskus ry:n, Qridin, Turun yliopiston sekä IslaCat Edun asiantuntijat. Kouluttajat ovat oppimisympäristöjen, verkko-opetuksen ja -pedagogiikan, verkostotyön, osallistamisen, sisällöntuotannon sekä osaamisen kehittämisen pitkäaikaisia kehittäjiä ja kouluttajia.

Tomi Rautaoja, Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus (tomrau@utu.fi)
Jukka Lehtoranta, Islacat Edu (jukka.lehtoranta@gmail.com)
Henri Karjalainen, Qridi Oy, (henri@qridi.fi)

Ilmoittautuminen 7.12.2021 mennessä
23.3.2022
klo 13.30 (n. 15.30 asti)

Revi se -sanataidetyöpaja

Tarjolla kiinnostavaa koulutusta!  Koulutus on etänä, mutta mahdollistaa omakohtaisen osallistumisen. Voitte vaikka kerätä työpaikalta useamman hengen pikkuporukan, kokoontua yhteen ja osallistua samalta koneelta. Luvassa koulutus, jossa pääset itse tekemään, kokemaan ja hyödyntämään koulutuksen antia vielä omassa työssäsi. Ilmoittautujille toimitetaan osallistumislinkki ja lista tarvittavista materiaaleista etukäteen. 

Kohderyhmä: suomen kieltä peruskoulussa opettavat opettajat
Kouluttajat: Kirjailija Kaisa Happonen ja Paleface 
Ilmoittaudu tästä viimeistään ma 21.3.


Lisätietoja: Satu Vainio-Mattila p. 044 7010564
etunimi.sukunimi@edupori.fi

Kirjaimista Kirjoiksi -hanke
14.3.2022
klo 13-16 (alakoulu)


16.3.2022
klo 13-16 (yläkoulu)
Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan alakoulussa Aggression portaat - opetusohjelman avulla


Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan yläkoulussa Aggression portaat - opetusohjelman avulla

Tunnetaitoja voidaan oppia ja opettaa. Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan -opetusmateriaalit perustuvat tutkimustietoon ja käytännönkokemukseen, ja ne on suunniteltu helpottamaan sekä tukemaan kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia heidän arjen työssään. 

Huom. Opetusmateriaalin käsikirja toimitetaan jokaiseen porilaiseen kouluun maaliskuun aikana. Muiden kuntien osallistujat voivat halutessaan ostaa käsikirjan kouluttajalta. Koulutuksen aikana läpikäytävät materiaalit (diat ym) toimitetaan jokaiselle osallistujalle. Koulutus järjestetään etäyhteyksin.

Kouluttaja
Jaana Kiviluote, kasvatustieteiden tohtori, erityisluokanopettaja

Ilmoittautuminen alakoulun koulutukseen 10.3 mennessä

Ilmoittautuminen yläkoulun koulutukseen 10.3 mennessä

To 10.3.2022 klo 14:00-15:30 Kuninkaanhaan koululla (ilmoittautuminen viimeistään 7.3.)

To 7.4.2022 klo 14:00-15:30 Kuninkaanhaan koululla (ilmoittautuminen viimeistään 4.4.)
Ohjelmointia, askartelua ja mittauksia Micro:biteillä.

Koulutuspajassa tutustutaan Micro:bit (mikrokontrolleri) käyttöön ja mahdollisuuksiin steam-tyyppisessä oppimisessa. Materiaali perustuu pääasiassa fysiikan ja kemian mittauksiin, joihin saa valmiit materiaalit tehtävineen, mutta Micro:bitin ohjelmointi ja steam-tyyppinen askartelu on sovellettavissa hyvin myös alakouluun.

Testaillaan ja kokeillaan siis yhdessä MIcro:bitin ohjelmointia ja pohditaan mahdollisuuksia opetuksessa. Micro:bittejä ja tarvikkeita saa koululle lainaan, jotta ohjelmointia ja mittauksia sekä askartelua pääsee tekemään oppilaiden kanssa.

Kouluttaja: Juuso Lymy, juuso.lymy@edupori.fi
Ilmoittautuminen
Ti 7.12.2021 Google Classroom -koulutus

Koulutuksessa käydään läpi Classroomin perustoimintoja. Kurssin luominen ja siihen liittyminen, tehtävien jakaminen ja vastaanottaminen ja muita perustoimintoja.

Koulutus on suunnattu sellaisille, jotka ovat ottamassa Classroomia käyttöön tai ovat käyttäneet Classroomia vain vähän.

Kouluttajina: Ville Suvikas ja Tapani Vuonokari

Kohderyhmänä on satakuntalaiset opettajat.

Koulutus järjestetään etänä. Linkki lähetetään ilmoittauneille.
Ilmoittaumiset:

7.12 klo 15:30-16:30

Ti 30.11.2021

Classroomin arviointitietojen vieminen Wilmaan (Grades2Wilma)

Koulutuksessa opetellaan Classroomin arviointietojen siirtämistä Wilmaan Deskun Grades2Wilma-toiminnon avulla. Jos olet tehnyt sähköisen kokeen Classroomissa, Grades2Wilman avulla, arvosanatiedot on helppo siirtää suoraan Wilman arviointiin.

Kouluttaja: Ville Suvikas

Kohderyhmänä on porilaiset opettajat.

Koulutus järjestetään etänä. Linkki lähetetään ilmoittauneille.

 

Ilmoittautuminen:

30.11 klo 15:30-16:15
Pe 26.11.2021 klo 14:00-16:00

Kuninkaanhaan koulu

STEAM - mittauksia ja ohjelmointia yläkoulun fysiikassa ja kemiassa 

Koulutuspajassa tutustutaan Micro:bit (mikrokontrolleri) käyttöön fysiikan ja kemian mittauksissa sekä tuotettuun opetusmateriaaliin, jolla pääsee matalalla kynnyksellä mittauksissa alkuun. 

Testaillaan ja kokeilla yhdessä MIcro:bitin ohjelmointia ja toimivuutta. Laitteita on tulossa loppusyksystä lainattavaksi eli mittauksia ja ohjelmointia pääsee tekemään myös oppilaiden kanssa.

Kouluttaja: Juuso Lymy
Kohderyhmä: Yläkoulun fysiikkaa ja/tai kemiaa opettavat opettajat Satakunnassa

Ilmoittautumislinkki
24.11.2021
klo 8.45-15.00

SAMK ja mahdollisuus osallistua myös etänä


Teknologia opetuksessa -koulutustapahtuma

Porin kaupungin opetusyksikkö ja SAMK järjestävät RoboAI-viikon yhteydessä Teknologia opetuksessa -koulutuspäivän.

Koulutuspäivän aikana on tarjolla mielenkiintoisia teknologiaan liittyviä pajoja, paneeli ja Key note -puhujana tietokirjailija, sarjayrittäjä ja biohakkeri Teemu Arina.

Kohderyhmänä on kaikki satakuntalaiset opettajat kaikilla asteilla. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Ma 15.11.2021

Ti 23.11.2021

Ma 29.11.2021

GSuiten/Google Workspacen työkalut

Koulutuksessa tutustutaan GSuiten työkaluihin (Drive, Docs, Slides) , niiden perus- ja yhteiskäyttöön.

Kouluttajina: Ville Suvikas ja Tapani Vuonokari

Kohderyhmänä on satakuntalaiset opettajat.

Koulutus järjestetään etänä. Linkki lähetetään ilmoittauneille.

Ilmoittautumiset:

15.11 klo 14:30-15:30

23.11. klo 14.15-15.15

29.11 klo 14:30-15:30

Ke 10.11.2021

To 18.11.2021

Google Drawings

Koulutuksessa käydään läpi Google Drawingsin perusteet ja ideoita, miten sitä voi hyödyntää oppitunneilla. Sisältöinä esimerkiksi ajatuskartat, julisteet ja aikajanat.

Lisäksi opetellaan lisäämään piirros muihin töihin ja julkaisemaan se verkkoalustoilla.

Kouluttaja: Ville Mäkinen 

Kohderyhmänä on satakuntalaiset opettajat.

Koulutus järjestetään etänä. Linkki lähetetään ilmoittauneille.

Ilmoittautumiset:

10.11. klo 15.15-16.15

18.11. klo 15.15-16.15

 

Ti 9.11.2021

To 11.11. 2021

Ke 17.11.2021

To 18.11.2021


Sähköinen koe - Google Forms

Koulutuksessa käydään läpi, miten pystyt helposti tekemään sähköisiä kokeita, pisteyttämään ja tarkistamaan kokeen.

Forms tarkistaa monivalintatehtävät automaattisesti, mutta myös avoimien tehtävien tarkistus on nopeaa ja helppoa.

Koulutukseen kannattaa tulla kaikkien, jotka haluavat vähentää kokeiden tekemiseen ja korjaamiseen liittyvää työtaakkaa.

Kouluttajina: Ville Mäkinen ja Tapani Vuonokari

Kohderyhmänä on satakuntalaiset opettajat. 

Koulutus järjestetään etänä. Linkki lähetetään ilmoittauneille.

Ilmoittautumiset:

9.11. klo 14.15-15.15

11.11. klo 15.15 - 16.15

17.11. klo 15.15 - 16.15

18.11. klo 14.15-15.15

To 4.11.2021 klo 14.15-16.15.

Qridi-alkukoulutus etänä Porin kaupungin luokanopettajille

Koulutuksessa käydään läpi Qridin käytön perusteita ja annetaan käyttövinkkejä Qridin käyttöön luokan opetuksessa.

Ennakkotehtävä: Kirjaudu Qridiin osoitteessa ope.qridi.fi. Jos kirjautuminen ei onnistu, ota yhteyttä asiakaspalvelu@qridi.fi. Koulutuksen pitää Hanna Koskela, joka on koulutukseltaan luokanopettaja ja kokenut Qridi-kouluttaja.

Kohderyhmä: Porin kaupungin alakoulun opettajat

Ilmoittautuminen ma 1.11. mennessä

Ilmoittautumislinkki

Koulutuslinkki

Ma 1.11.2021 klo 14:30-16:00

Kuninkaanhaan koulu

STEAM - mittauksia ja ohjelmointia yläkoulun fysiikassa ja kemiassa 


Koulutuspajassa tutustutaan Micro:bit (mikrokontrolleri) käyttöön fysiikan ja kemian mittauksissa sekä tuotettuun opetusmateriaaliin, jolla pääsee matalalla kynnyksellä mittauksissa alkuun. 

Testaillaan ja kokeilla yhdessä Micro:bitin ohjelmointia ja toimivuutta. Laitteita on tulossa loppusyksystä lainattavaksi eli mittauksia ja ohjelmointia pääsee tekemään myös oppilaiden kanssa.

Kouluttaja: Juuso Lymy
Kohderyhmä: Yläkoulun fysiikkaa ja/tai kemiaa opettavat opettajat

Ilmoittautumislinkki

Ke 20.10.2021 klo 14.15-15.00

Qridin esittely Poriin luokanopettajille
Tervetuloa kuulemaan miten tuhannet opettajat hyötyvät Qridin käytöstä! Qridi-esittelyssä käydään läpi Qridin käyttökohteita esimerkkeineen vuosiluokkien 1-2 ja 3-6 opettajille. Esittelyssä huomioidaan erityisesti luokanopettajan tarpeet. 

Esityksen pitää Henri Karjalainen. Henri on kokenut Qridi-kouluttaja ja taustaltaan opettaja.

Kohderyhmä: Porin kaupungin alakoulun opettajat

Esittely etänä. Ei vaadi ilmoittautumista.

Linkki esittelyyn
Torstai 14.10. klo 12.30-16.00

etätoteutus
Satakunnan tutoropettajapäivä

Ohjelmassa mm.:

  • Tunneälykkäästi kohti tulevaisuutta - voimaa ja selkeyttä tekemiseen tunteiden paremman ymmärtämisen kautta / Camilla Tuominen, tunnekouluttaja, tietokirjailija ja vuoden puhuja 2021
  • Käännä arviointi oppimisen voimavaraksi / Marika Toivola, käänteisen oppimisen ja arvioinnin tutkija ja opettaja
  • Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman esittely / Sari Murtonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  • Työpajoja eri aiheista: käänteinen oppiminen, medialukutaidot, tietoturva ja Slidesin käyttö

Kohderyhmä: satakuntalaiset perusopetuksen opettajat
Ilmoittautuminen ja lisätietoja tapahtuman omalla nettisivulla
ke 29.9. klo 15-16

to 30.9. klo 14-15
Qridi-esittely: Valmiit arviointisisällöt taito- ja taideaineisiin vuosiluokille 7-9

Qridi-esittelyssä käydään läpi Qridistä löytävät valmiit arviointikokonaisuudet yläkoulun kuvataiteeseen, kotitalouteen, käsityöhön ja liikuntaan. Kokonaisuudet sisältävät valmiita itsearviointeja, opettaja-arviointeja, tehtävälistoja ja päiväkirjoja, jotka auttavat opettajaa sekä formatiivisen että summatiivisen arvioinnin toteuttamisessa. Kokonaisuudet sitoutuu vahvasti uusiin päättöarvioinnin kriteereihin. Niiden avulla opettaja voi tehdä arvioinnista yhdenmukaista ja järjestelmällistä sekä viestiä oppilaille, millaista on eri arvosanojen mukainen osaaminen.

Esityksen pitää Henri Karjalainen. Henri on kokenut Qridi-kouluttaja ja taustaltaan aineenopettaja.
ke 29.9. klo 15-16 https://meet.google.com/iqb-mvjs-zdk

to 30.9. klo 14-15 https://meet.google.com/gao-nkge-maf
27.9.2021
klo 13.00-16.30

Etäkoulutus
Sanat sekaisin, kirjaimet hukassa - Lukeminen voi olla silti kivaa!

Kouluttajina toimivat Sirkku Jauhiainen, Juli-Anna Aerila, Sari Wallin ja Marita Sampolahti. Sirkku Jauhiainen on kokemusasiantuntija, joka kertoo millaista on elämä luku- tai kirjoitusvaikeuden kanssa. Hän kertoo myös keinoja, miten tukea lasta tällaisessa tilanteessa. Juli-Anna Aerila jakaa uusimpia vinkkejä, joilla innostaa lapsia lukemaan sekä kehittää ryhmän lasten lukutaitoa. Sari Wallin on konsultoiva erityisopettaja ja hän pohtii kielenkehityksen valmiuksia koulutulokkailla ja erityisvaikeuksia niissä. Marita Sampolahti toimii varhaiskasvatuksen konsultoivana erityisopettajana ja pohtii kielenkehitystä sekä lukivalmiuksia oman työnsä kautta. Koulutuksen lopuksi on mahdollisuus keskustella alueellisesta yhteistyöstä esi- ja alkuopetuksen välillä.

Kohderyhmä: satakuntalaiset alkuopetuksen opettajat sekä varhaiskasvatuksen 5 - 6 -vuotiaita lapsia opettavat opettajat

Koulutus järjestetään Kirjaimista kirjoiksi -hankkeessa (OKM)
Ilmoittautuminen 22.9. mennessä tästä linkistä
22.9
12.30 - 15.30
Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa

Koulutuksessa käsittelemme kohtaamista ja sen merkitystä pedagogiseen toimintaan sekä hyvinvointiin. Saat myös lisätietoa vahvuusperustaisen tuen järjestämisestä jokaiselle lapselle.

Kouluttaja: Erja Sandberg, KT, ES Pedagogica

Kohderyhmä: Porin, Kokemäen, Säkylän, Merikarvian, Jämijärven ja Pomarkun varhaiskasvatuksen henkilökunta

IlmoittautuminenLisätietoja:
riikka.kotiranta@edupori.fi
22.9. 
8.30 - 11.30

Pedagoginen tuki perusopetuksessa

Koulutuksessa käsittelemme kohtaamista ja sen merkitystä pedagogiseen toimintaan sekä hyvinvointiin. Saat myös lisätietoa vahvuusperustaisen tuen järjestämisestä jokaiselle oppilaalle.

Kouluttaja: Erja Sandberg, KT, ES Pedagogica

Kohderyhmä: Porin, Kokemäen, Säkylän, Merikarvian, Jämijärven ja Pomarkun perusopetuksen rehtorit, opettajat ja oppilashuollon henkilökunta
IlmoittautuminenLisätietoja:
riikka.kotiranta@edupori.fi
Torstaisin klo 16.00-18.00

9.9.
23.9.
7.10.
21.10.
4.11.
18.11.
Steam-koulutuskokonaisuus: mBot-koulutuskokonaisuus

MBot-koulutus sisältää yhteensä kuusi kertaa kaksi tuntia opetusta syksyn 2021 aikana. Opetuksen aikana käydään läpi kurssimateriaalia ja harjoitellaan opetuksen kannalta oleellisimmat asiat, jotta kurssille osallistunut opettaja voi itse lähteä vetämään oppilaille valinnaisaineena mBot-robotiikkaa.

Kouluttaja: Janika Tommiska, SAMK
Kohderyhmä:Porin, Rauman, Ulvilan, Huittisten, Euran, Kokemäen, Kankaanpään, Nakkilan, Karvian sekä Porin kristillisen koulun perusopetuksen opettajat. 

Koulutus järjestetään Satakunnan digiluotsit -hankkeesta (OPH)
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet
17.8.
25.8.
30.8.
2.9.
8.9.
Studeon uusi alusta tutuksi -koulutus

Koulutukset ovat kaikille avoimia verkkokoulutuksia uudistuvasta alustasta. Nämä ovat peruskoulutuksia, joista tulee myös webinaaritallenteet. 

Kohderyhmä: porilaiset opettajat

Ilmoittautuminen 17.8.

Ilmoittautuminen 25.8.

Ilmoittautuminen 30.8.

Ilmoittautuminen 2.9.

Ilmoittautuminen 8.9.

Menneet koulutukset lukukausi 2020-2021

Ajankohta Koulutuksen nimi ja sisältö  Muuta 
Ti 18.5. klo 15-16

etäHuippukiinnostava "lukutaidon lapiomies" Aleksis Salusjärvi esittelee keinoja, miten houkutella lukemisen ja kirjoittamisen pariin sellaisia oppilaita, joita asia ei kiinnosta tai joille se on vaikeaa. Hän pohtii sitä, miten lukutaito on eloonjäämistaito tai lukutaidottomastakin voi tulla runoilija. Yhtenä keinona on käyttää hyväksi rap-lyriikkaa. Suosittelen lämpimästi tätä kaikille! 
 
Kohderyhmä: porilaiset opettajat
Järjestetään yhteistyössä Kirjaimista Kirjoiksi -hankkeen kanssa
 
Ti 11.5.2021 klo 14 -16 

etä
Tarkkaavuustaidot, tunteet ja oppiminen kehittyvissä aivoissa

Kouluttaja: aivotutkija Katri Saarikivi
Kohderyhmä: Rehtorit ja kieliä opettavat opettajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet

Järjestetään yhteistyössä Kielten tutoropettajahankkeen kanssa. 
 
Ke 28.4.2021 klo 15 -17
etä
Toiminnallisuutta ja hyödyllistä digityökaluja

Kouluttaja: Reetta Pänkäläinen (os.Bizet)
Kohderyhmä: 3.-9.luokilla kieliä opettavat

Järjestetään yhteistyössä Kielten tutoropettajahankkeen kanssa.
 
22.4.2021

klo 14-15 alakoulu

klo 15-16 yläkoulu

Studeon uudistuvan oppimisalustan esittely

Kesällä 2021 julkaistavalla uudistuneella Studeon alustalla voit muun muassa:
• yhdistää useita eri oppimateriaaleja omiksi kokonaisuuksiksi
• muokata vapaasti oppimateriaalien sisällysluetteloa
• ajastaa monipuolisemmin tehtävät
• seurata opiskelijoiden edistymistä entistä paremmin reaaliajassa
• seurata opiskelijoiden taitojen kehittymistä ja harjoitustarvetta
• nähdä opiskelijoiden laatimat ratkaisut mihin tahansa tehtävään
• valita sisällöt ja tehtävät näkymään rinnakkain
• tehdä omia kommenttimerkintöjä sisältöihin eri väreillä
• toteuttaa arviointia opiskelijoiden itsearviointia ja vertaisarviointia hyödyntäen
• pitää ja ajastaa kokeita
• asettaa alustan laskemaan kokeiden arvosanat
Studeon alusta uudistuu myös ulkoasultaan. Monipuolista alustaa on lisäksi entistä helpompi ja mukavampi käyttää.

Kohderyhmä: Porin kaupungin perusopetuksen opettajat

Kouluttajat: Jani Ruohomeri ja Jari Halonen Studeolta

Tästä linkistä pääset 22.4.2021 klo 14-15 osallistumaan alakoulun esittelyyn.

 

Tästä linkistä pääset 22.4. 2021 klo 15-16 osallistumaan yläkoulun esittelyyn

14.4. 2021
klo 12–16
(sis. tauon)

Etäkoulutus
 
Koulun kehittäminen kohti inklusiivisempaa opetusta
Tarkastelussa esim.
  • Kunnan ja koulun kulttuurin muuttaminen kohti inklusiivisempaa opetusta
  • Inkluusion merkitys oppilaan näkökulmasta
  • Erityisen ja tehostetun tuen oppilaat inklusiivisessa opetuksessa
  • Konkreettiset keinot inkluusion toteuttamisessa
Kohderyhmä: Kunnan sivistysjohto ja rehtorit

Kouluttajat

Tanja Äärelä, erityispedagogiikan dosentti, Lapin yliopisto
Jyrki Huusko, koulunkehittämistutkimuksen dosentti, Itäsuomen yliopisto ja Nepenmäen koulun rehtori

Yhteistyössä Oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen -hanke
Ilmoittautumislomake
12.4.2021
klo 14.15-15.15

Etäkoulutus Google Meetillä
Google Classroom - jatkokurssi

Koulutuksessa käydään läpi Classroomin avulla tehtävää arviointia (Rubriikki, arvosanojen tuonti) ja muita Classroomin ominaisuuksia sovellusta jo aikaisemmin käyttäneille. 

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Tapani Vuonokari, tapani.vuonokari@pori.fi
Ilmoittautumislomake
8.4.2021

klo 14.15-15.15

Google Classroom - jatkokurssi

Koulutuksessa käydään läpi Classroomin avulla tehtävää arviointia (Rubriikki, arvosanojen tuonti) ja muita Classroomin ominaisuuksia sovellusta jo aikaisemmin käyttäneille. 

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat
Kouluttaja: Ville Suvikas, ville.suvikas@edupori.fi
Ilmoittautumislomake

7.4.2021

klo 15:15-16.15

Desku


Koulutuksessa tutustutaan Porissa käytössä olevaan sähköiseen työpöytään.

Kohderyhmä: Porin kaupungin perusopetuksen opettajat
Kouluttaja: Ville Suvikas, ville.suvikas@edupori.fi
Koulutus peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi

7.4.2021 
klo 14.15-15.15

Etäkoulutus Google Meetillä

Sähköinen koe - Google Forms

Koulutuksessa käydään läpi Google Formsin käyttöä koealustana, erilaisia koemalleja sekä kokeiden pisteyttämistä.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Tapani Vuonokari, tapani.vuonokari@pori.fi
 

31.3.2021 klo 15.15-16.15

Etäkoulutus Google Meetillä

Pixlr X

Koulutuksessaa tutustutaan ilmaiseen Pixlr-kuvankäsittelyohjelmaan.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Ville Mäkinen, ville.makinen@edupori.fi

 

29.3.2021
klo 14.15-15.15 

Etäkoulutus Google Meetillä

GSuiten/Google Workspacen työkalut

Koulutuksessa tutustutaan GSuiten työkaluihin (Drive, Docs, Slides, Gmail, Kalenteri...), niiden perus- ja yhteiskäyttöön.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Tapani Vuonokari, tapani.vuonokari@pori.fi

 

25.3.2021
klo 15.15-16.15

Etäkoulutus Google Meetillä

Google Drawings

Koulutuksessa käydään läpi Google Drawingsin perusteet ja ideoita, miten sitä voi hyödyntää oppitunneilla. Sisältöinä esimerkiksi ajatuskartat, julisteet ja aikajanat.

Lisäksi opetellaan lisäämään piirros muihin töihin ja julkaisemaan se verkkoalustoilla.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Ville Mäkinen, ville.makinen@edupori.fi

 
To 25.3.2021 klo 14.00 – 16.30

 

Lisäkoulutusta etäopetuksen tueksi: Etäopetus haltuun! - O365 ja Teamsin peruskäyttö ja opettaminen Teamsiä hyödyntäen

Koulutuksen järjestää yhteistyössä Osaava Satakunta ja Satakunnan tutoryhteistyö -hanke.

Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen tästä linkistä

24.3.2021
klo 15.15-16.15

Etäkoulutus Google Meetillä

Google Drawings

Koulutuksessa käydään läpi Google Drawingsin perusteet ja ideoita, miten sitä voi hyödyntää oppitunneilla. Sisältöinä esimerkiksi ajatuskartat, julisteet ja aikajanat.

Lisäksi opetellaan lisäämään piirros muihin töihin ja julkaisemaan se verkkoalustoilla.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Ville Mäkinen, ville.makinen@edupori.fi

Ilmoittautumislomake

24.3.2021
klo 14.15-15.15 

Etäkoulutus Google Meetillä

Google Classroomin peruskäyttö

Koulutuksessa käydään läpi Classroomin perustoiminnot.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Tapani Vuonokari, tapani.vuonokari@pori.fi

Ilmoittautumislomake

18.3.2021

Klo 14:15-15:15

Classroomin peruskäyttö

Koulutuksessa käydään läpi Classroomin perustoiminnot.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Ville Suvikas, ville.suvikas@edupori.fi
Ilmoittautumislomake

18.3.2021 klo 15.15-16.15

Etäkoulutus Google Meetillä
Oppimispäiväkirja ja Portfolio yläkoulussa

Koulutuksessa käydään läpi esimerkkejä sähköisen portfolion toteuttamisesta ja sen arvioinnista sekä eri alustoihin liittyvistä haasteista

Lisäksi keskustellaan portfolion mahdollisuuksista oppilaan itsearvioinnin välineenä.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Ville Mäkinen, ville.makinen@edupori.fi
Ilmoittautumislomake

17.3.2021 klo 15.15-16.15

Etäkoulutus Google Meetillä
Oppimispäiväkirja ja Portfolio yläkoulussa

Koulutuksessa käydään läpi esimerkkejä sähköisen portfolion toteuttamisesta ja sen arvioinnista sekä eri alustoihin liittyvistä haasteista

Lisäksi keskustellaan portfolion mahdollisuuksista oppilaan itsearvioinnin välineenä.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Ville Mäkinen, ville.makinen@edupori.fi
Ilmoittautumislomake
16.3.2021 klo 14-15

Etäkoulutus Google Meetillä

Kokemuksia yhteisopettajuudesta -koulutus 

Koulutuksessa esitellään ja jaetaan kokemuksia yhteisopettajuudesta Kyläsaaren, Tuorsniemen ja Vähärauman koulussa. Toimintatapoja, vinkkejä, yhteisopettajuuteen liittyviä haasteita ja sen tuomia mahdollisuuksia.

Kohderyhmä: Perusopetuksen opetushenkilöstö koko Satakunnassa.

Ilmoittautumislomake 
9.3. mennessä
11.3.2021

klo 14:30-15:15

Etäkoulutus Google Meetillä

Classroomin arvioinnit Wilmaan (Grades2Wilma)


Koulutuksessa opetellaan siirtämään arviointidataa Classroomista Wilmaan helpon työkalun avulla.

Kohderyhmä: Porin kaupungin perusopetuksen opettajat
Kouluttaja: Ville Suvikas, ville.suvikas@edupori.fi

Ilmoittautumislomake
11.3.2021 
klo 15.15-16.15

Etäkoulutus Google Meetillä

Sähköinen koe - Google Forms

Koulutuksessa käydään läpi Google Formsin käyttöä koealustana, erilaisia koemalleja sekä kokeiden pisteyttämistä.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Ville Mäkinen, ville.makinen@edupori.fi

Ilmoittautumislomake
10.3.2021 
klo 15.15-16.15

Etäkoulutus Google Meetillä

Sähköinen koe - Google Forms

Koulutuksessa käydään läpi Google Formsin käyttöä koealustana, erilaisia koemalleja sekä kokeiden pisteyttämistä.

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Kouluttaja: Ville Mäkinen, ville.makinen@edupori.fi

Ilmoittautumislomake
9.3.2021
klo 12.15-15.30

Oppilaita osallistavaa pedagogiikkaa eri näkökulmista 

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Yhteistyössä: Osaava Satakunta ja Satakunnan tutoryhteistyö -hanke

Ilmoittautuminen ja lisätietoja Osaava Satakunnan sivuilla
3.3.2021
klo 14-15

Oppilas valmistavassa opetuksessa ja sen jälkeen

Mitä valmistava opetus pitää sisällään? Millaiset valmiudet se antaa ja miten tukea lasta valmistavan vuoden jälkeen?

Sisältää ajatuksia sekä inklusiivisesta että erillisryhmässä tapahtuvasta valmistavasta opetuksesta.

Kohderyhmä: Perusopetuksen opetushenkilöstö koko Satakunnassa

Ilmoittautuminen 1.3. mennessä: johanna.tiirikainen@edupori.fi

18.2.2021

Ohjelmointiin ja steam-opetukseen liittyvä koulutuskokonaisuus alkaa Scracth-ohjelmointikoulutuksella

Kohderyhmä: Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat
Yhteistyössä: SAMK, #Satavärkkääjät ja Satakunnan tutoryhteistyö -hankkeet

lisätietoja koulutuskokonaisuudesta
10.2.2021
klo 13-16
Etäkoulutus

Perusopetuksen oppimateriaalien esittelytilaisuus

Kohderyhmä: Satakuntalaiset perusopetuksen opetttajat
Yhteistyössä: Satakunnan tutoryhteistyö -hanke

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
2.2.2021 ja 11.2.2021

ViLLE -peruskoulutus verkossa

Yhteistyössä: Osaava Satakunta ja Satakunnan tutoryhteistyö-hanke. 

Koulutus on täynnä
Aloitus 26.1. 2021
klo 18-19:30
Teamsissa
Kirjaston ilmastolukupiiri-kampanja

Porin kaupunginkirjasto lähtee mukaan valtakunnalliseen ilmastolukupiiri-kampanjaan, jossa luetaan ilmastonmuutokseen liittyvää kirjallisuutta ja keskustellaan siihen liittyvistä teemoista. Kirjaston ilmastolukupiirissä luetaan lastenkirjoja, joissa käsitellään ilmastoasioita, kierrätystä ja kestäviä valintoja. Pohdimme muun muassa sitä, kuinka lapsen kanssa voi keskustella näistä teemoista ja miten ne on lapsille suunnatussa kirjallisuudessa esitetty.

Lukupiiri kokoontuu verkossa (Teams) viisi kertaa kevään aikana, ensimmäinen kokoontuminen on 26. tammikuuta. Jokaiselle lukupiirikerralle on kaksi vaihtoehtoista kirjaa, joista voi siis lukea vain toisen tai halutessaan molemmatkin.

Kampanjan yhteinen virtuaalinen aloitustilaisuus lähetetään Oodista 18.1. ja sitä voi seurata vapaasti. Linkki Facebook-tapahtumaan: https://www.facebook.com/events/1471538203237439
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 20.1. saakka: salla.wahlman@pori.fi

Lisätietoja ilmastolukupiiri-kampanjasta ja kaikki lukupiirit (https://ilmastolukupiiri.fi/) 

Kirjaston järjestämää toimintaa.
25.1.2021
klo 15-16
Selkokirjavinkkausta: Luettavaa heikoille lukijoille ala- ja yläkouluun

Kohderyhmä: kaikki Satakunnan peruskoulujen opettajat
Yhteistyössä: Kirjaimista kirjoiksi -hanke ja Osaava Satakunta
Ilm. 19.1. mennessä
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Osaava Satakunnan sivuilla
19.10. - 31.12.2020

Paikka: etä

Trauma-sensitiivisyys opetuksessa

Traumatisoituneen lapsen kohtaaminen koulussa on nykyään suhteellisen yleistä ja tämän vuoksi on tärkeää, että opettajilla ja muulla henkilökunnalla on hyvät valmiudet näiden lasten auttamiseen. 

Kiintymyssuhdetraumat, pakolaisuudesta johtuvat traumat, äkilliset traumaattiset tapahtumat, yhteisössä tapahtuvat traumat sekä vakava kiusaaminen saattavat olla kouluikäisten lasten traumatisoitumisen taustalla, mutta traumatisoivat tapahtumat voivat olla myös yleisiä ja tavallisia tilanteita, kuten vanhempien avioero, työttömyys, sairastuminen tai muu vaikea elämäntilanne perheessä. 

Kurssilla käsitellään perusteellisesti traumatisoitumisen syitä, miten trauma vaikuttaa oppimiseen sekä lapsen käytökseen. Miten tunnistaa traumatisoitunut lapsi, kuinka kohdata traumatisoitunut lapsi koulussa ja millä tavalla voimme tukea hänen oppimista sekä resilienssin kehittymistä.

Kurssi toteutetaan etänä verkkoalustalla. Jokaisella osallistujalla on täten mahdollisuus käydä kurssi rauhassa, haluamanaan ajankohtana joulukuun loppuun mennessä. Kurssialue avautuu lokakuun lopussa. Tarkemmat tiedot ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja: Tuumaa Education

Kohderyhmä: porilaiset opettajat, koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa.

Järjestetään Osallistuva ja hyvinvoiva maahanmuuttaja -hankkeen rahoituksella.

Ilmoittautuminen ke 14.10. mennessä tästä linkistä

tai

johanna.tiirikainen@ edupori.fi 


Koulutus toteutetaan, mikäli saamme riittävästi ilmoittautuneita. Lisätietoja saa: johanna.tiirikainen@ edupori.fi.

Aika: to
10.12.2020

klo 14:00-15:00

Paikka:
Etäkoulutus

Google Classroom - jatko

Koulutuksessa käydään läpi Google Classroomin arviointiominaisuuksia, esim. rubriikkia.

Kouluttaja: Ville Suvikas, ville.suvikas@edupori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset opettajat, jotka ovat jo aiemmin käyttäneet Classroomia.

Koulutus peruttu vähäisen osallistujamäärän takia
ke 9.12.2020
klo 14:00-15:00

Porfolioarviointi (Google Sites)

Koulutuksessa tutustutaan Google Sites ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin oppilaiden portfolion tekemisessä.

Kouluttaja: Sanna Hietikko
Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat. 

Ilmoittautumislinkki
Aika: ti 8.12.2020

klo 14.00 - 15.00

Paikka: etäkoulutus (Google Meet)
GSuiten/Google Workspacen perusteet

Koulutuksessa tutustutaan Googlen työkalujen peruskäyttöön. Käydään läpi eri ohjelmien tärkeimpiä ominaisuuksia ja niiden yhteiskäyttöä.

Kouluttaja: Tapani Vuonokari, tapani.vuonokari@pori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat. 

Ilmoittautumislinkki
Aika: to 10.12.2020

klo 14.00 - 15.00

Paikka: etäkoulutus (Google Meet)

Sähköinen koe - Google Forms

Koulutuksessa käydään läpi Google Formsin käyttöä koealustana.

Koulutuksessa esitellään malleja kokeista, joita Google Formsilla on mahdollista toteuttaa.

Kouluttajana: Tapani Vuonokari, tapani.vuonokari@pori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat.

Ilmoittautumislinkki
Aika: ke
9.12.2020

klo 14:00-15:00Paikka:
Etäkoulutus

Google Classroom - perusteet

Koulutuksessa käydään läpi Google Classroomin hyödyntämistä oppimisalustana.

Koulutuksessa esitellään malleja erilaisista käyttötavoista ja tehtävätyypeistä joita Classroomissa voidaan käyttää.

Kouluttaja: Ville Suvikas, ville.suvikas@edupori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset opettajat.

Koulutus peruttu vähäisen osallistujamäärän takia
Aika: to 10.12.2020

klo 14.00 - 15.00

Paikka: etäkoulutus (Google Meet)

Sähköinen koe - Google Forms

Koulutuksessa käydään läpi Google Formsin käyttöä koealustana.

Koulutuksessa esitellään malleja kokeista, joita Google Formsilla on mahdollista toteuttaa.

Kouluttajana: Tapani Vuonokari, tapani.vuonokari@pori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat.

Ilmoittautumislinkki
Aika: ke
9.12.2020

klo 14:00-15:00Paikka:
Etäkoulutus

Google Classroom - perusteet

Koulutuksessa käydään läpi Google Classroomin hyödyntämistä oppimisalustana.

Koulutuksessa esitellään malleja erilaisista käyttötavoista ja tehtävätyypeistä joita Classroomissa voidaan käyttää.

Kouluttaja: Ville Suvikas, ville.suvikas@edupori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset opettajat.

Koulutus peruttu vähäisen osallistujamäärän takia
Aika: to 10.12.2020

klo 14.00 - 15.00

Paikka: etäkoulutus (Google Meet)

Sähköinen koe - Google Forms

Koulutuksessa käydään läpi Google Formsin käyttöä koealustana.

Koulutuksessa esitellään malleja kokeista, joita Google Formsilla on mahdollista toteuttaa.

Kouluttajana: Tapani Vuonokari, tapani.vuonokari@pori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat.

Ilmoittautumislinkki
Aika: ke
9.12.2020

klo 14:00-15:00Paikka:
Etäkoulutus

Google Classroom - perusteet

Koulutuksessa käydään läpi Google Classroomin hyödyntämistä oppimisalustana.

Koulutuksessa esitellään malleja erilaisista käyttötavoista ja tehtävätyypeistä joita Classroomissa voidaan käyttää.

Kouluttaja: Ville Suvikas, ville.suvikas@edupori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset opettajat.

Koulutus peruttu vähäisen osallistujamäärän takia
Aika: to
10.12.2020

klo 14:00-15:00

Paikka:
Etäkoulutus

Google Classroom - jatko

Koulutuksessa käydään läpi Google Classroomin arviointiominaisuuksia, esim. rubriikkia.

Kouluttaja: Ville Suvikas, ville.suvikas@edupori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset opettajat, jotka ovat jo aiemmin käyttäneet Classroomia.

Koulutus peruttu vähäisen osallistujamäärän takia
8.12.2020
13.15-16.00
Etäkoulutus

Eriyttämisestä painopistealueisiin - koulutus etänä

Otsikossa mainitun lisäksi aiheeseen liittyen käsitellään opetuksen strukturointia ja yksilöllistämistä. Käytännönläheistä luennointia tarjolla ja mahdollisuus myös kysyä luennoitsijalta.

Kouluttaja: Tiina Pilbacka-Rönkä, ks. lisätietoja: https://www.valteri.fi/asiantuntija/tiina-pilbacka-ronka

Kohderyhmä: kaikki porilaiset perusopetuksen opettajat ja aiheesta kiinnostunut oppilashuollon henkilökunta

Ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä 

Linkki koulutukseen tulee sähköpostilla lähempänä ajankohtaa.

Koulutus tallennetaan ja sen voi katsoa tammikuun loppuun asti veloituksetta.

Lisätietoja: Riikka Kotiranta, edupori.fi

Aika: ti 1.12.2020

klo 14.00 - 15.00

Paikka: etäkoulutus (Google Meet)

Sähköinen koe - Google Forms

Koulutuksessa käydään läpi Google Formsin käyttöä koealustana.

Koulutuksessa esitellään malleja kokeista, joita Google Formsilla on mahdollista toteuttaa.

Kouluttajana: Ville Mäkinen, ville.makinen@edupori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat.

Ilmoittautumislinkki
Aika: ti 8.12.2020

klo 14.00 - 15.00

Paikka: etäkoulutus (Google Meet)

Sähköinen koe - Google Forms

Koulutuksessa käydään läpi Google Formsin käyttöä koealustana.

Koulutuksessa esitellään malleja kokeista, joita Google Formsilla on mahdollista toteuttaa.

Kouluttajana: Ville Mäkinen, ville.makinen@edupori.fi

Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat.

Ilmoittautumislinkki
Aika: To 26.11.2020

klo 14.00 - 15.15 


Paikka: etäkoulutus

Tulevaisuuden työ ja taidot, kouluttajana Perttu Pölönen

Miten opettaa tulevaisuuden taitoja?

Varmoja ammatteja ei enää ole. Työelämän murros ja muutoksen nopeus tulevat muuttamaan jokaisen meidän urapolkuamme ja vaikka olisit opiskellut minkä tahansa tutkinnon, tiedot ja taidot vanhenevat teknologian kehittyessä. Nyt vastuu on omilla hartioilla. Minkälaisia taitoja minun tulisi kehittää, mikä on arvokasta tulevaisuudessa? Kannattaako keskittyä yhteen asiaan vai tehdä kaikenlaista? Tulevaisuuden taitojen ymmärtämiseksi pitää keskittyä siihen, miten ihminen eroaa koneesta. Kannattaa kehittää sellaisia taitoja, joita tarvitaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja jotka eivät koskaan vanhene. Tulemmeko näkemään inhimillisen vallankumouksen?

Kohderyhmä: Satakunnan opetushenkilöstö ja muut aiheesta kiinnostuneet 
Koulutus järjestetään yhteistyössä Osaava Satakunnan kanssa.

Järjestetään Perusopetuksen työelämäpolku -hankkeen rahoituksella.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä

Ilmoittautuminen 16.11.2020 mennessä
12.11.2020

klo 14.15 - 15.00

etäkoulutus


Pedagogisten vinkkien jakamista suomen kielen opetukseen  

Tule mukaan keskustelemaan ja jakamaan parhaat ideasi ja käytäntösi muille opettajille. Meet-kokouksessa keskustellaan suomen kielen opettamisesta sekä lukutaidon ja lukemisen kulttuurin edistämisestä peruskoulussa. Keskustelua vetää Kirjaimista kirjoista -hankkeen koordinaattori, opettaja Satu Vainio-Mattila. Sisällöt rakentuvat keskustelun myötä.  Linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Jos et pääse paikalle, mutta olet aiheesta kiinnostunut tai sinulla olisi toiveita/ vinkkejä, ota yhteyttä tilaisuuden järjestäjään (satu.vainio-mattila@edupori.fi).

Kohderyhmä: Satakunnan opettajat

Järjestetään Kirjaimista kirjaksi -hankkeen rahoituksella.

Lisätietoja: Satu Vainio-Mattila

Ilmoittautuminen tästä linkistä
Aika: 9.11. 
klo 12.00 - 16.00

Paikka: etäkoulutus

Teknologia opetuksessa -koulutuspäivä 

Satakunnan opettajille suunnattu Teknologia opetuksessa -koulutus- ja verkostointitapahtuma tarjoaa monipuolisen kattauksen digi- ja teknologiataitoihin liittyviä luentoja ja työpajoja. Pääpuhujana Linda Liukas. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä mm. SAMK ja Porin kaupunki. 

Kohderyhmä: Satakunnan opettajat varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Järjestetään Satakunnan tutoryhteistyö -hankkeen rahoituksella.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä 


ke 4.11.2020
klo 15:00-16:00

Porfolioarviointi (Google Sites)

Koulutuksessa tutustutaan Google Sites ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin oppilaiden portfolion tekemisessä.

Kouluttaja: Sanna Hietikko
Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat. 


Ilmoittautumislinkki
ti 3.11. klo 14

Portfolioarviointi - yläkoulu

Koulutuksessa käydään läpi esimerkkejä sähköisen portfolion toteuttamisesta ja sen arvioinnista sekä eri alustoihin liittyvistä haasteista.

Esimerkkeinä käytetään Google Sitesia sekä Google Docsia.

Kouluttaja: Ville Mäkinen
Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat.

Järjestetään Satakunnan tutoryhteistyö -hankkeen rahoituksella.

Ilmoittautumislinkki
ti 27.10. klo 14

Portfolioarviointi - yläkoulu

Koulutuksessa käydään läpi esimerkkejä sähköisen portfolion toteuttamisesta ja sen arvioinnista sekä eri alustoihin liittyvistä haasteista.

Esimerkkeinä käytetään Google Sitesia sekä Google Docsia.

Kouluttaja: Ville Mäkinen
Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat.

Järjestetään Satakunnan tutoryhteistyö -hankkeen rahoituksella.
to 15.10. klo 13.30-14.30

Pedagoginen kahvila FYKE

Keskustelutilaisuus etänä, jossa pohditaan teknologian, robotiikan ja ohjelmoinnin tuomista fysiikan, kemian ja matikan opetukseen. Keskustellaan koululla jo käytössä olevista malleista ja jaetaan ideoita.

Kouluttaja: Juuso Lymy
Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat.

Järjestetään Satakunnan tutoryhteistyö -hankkeen rahoituksella.
to 15.10. klo 14.00-15.00

Google Drawings

Koulutuksessa käydään läpi Google Drawingsin perusteet ja ideoita, miten sitä voi hyödyntää oppitunneilla. Sisältöinä esimerkiksi ajatuskartat, julisteet ja aikajanat.

Lisäksi opetellaan lisäämään piirros muihin töihin ja julkaisemaan se verkkoalustoilla.

Kouluttaja: Ville Mäkinen
Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat.

Järjestetään Satakunnan tutoryhteistyö -hankkeen rahoituksella.
ti 13.10.2020
klo 14:30-15:30

Porfolioarviointi (Google Sites)

Koulutuksessa tutustutaan Google Sites ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin oppilaiden portfolion tekemisessä.

Kouluttaja: Sanna Hietikko
Kohderyhmä: Google-ympäristöä käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat. 

Järjestetään Satakunnan tutoryhteistyö -hankkeen rahoituksella.ma 12.10
klo 14.15-15.15

Classroomin peruskäyttö

Koulutuksessa harjoitellaan Classroomin peruskäyttöä ja annetaan esimerkkejä sen hyödyntämiseen luokassa. Koulutus sopii niille, jotka eivät ole vielä käyttäneet Classroomia kuin myös niille jotka haluavat tulla kertaamaan Classroomin perustoimintoja.

Kouluttaja: Ville Suvikas
Kohderyhmä: Google-ympäristö käyttävät satakuntalaiset perusopetuksen opettajat.

Satakunnan tutoryhteistyö -hanke
Aika: lauantai 5.9.2020
klo 9-12
Etäkoulutus

Kielenopettajan monipuoliset digityökalut haltuun!

Kouluttaja: Kieltenopettaja Reetta Bizet, Kuopio

Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan kieltenopetuksen sovelluksiin sekä kieltenopettajille hyödyllisiin digityökaluihin. Sovelluksissa tärkeänä näkökulmana ovat monipuolisuus, helppokäyttöisyys ja materiaalin jakamisen mahdollisuus. Sovellukset valitaan ennakkokyselyn perusteella, jotta osallistujat saavat koulutuksesta mahdollisimman suuren hyödyn. Digityökalut helpottavat materiaalin laatimista sekä oppilaiden arviointia. 

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu peruskoulussa kieltä opettaville. Koulutukseen voivat osallistua peruskoulun opettajat kaikista Satakunnan kunnista.
Satakielet - kielten tutoropettajat -hanke
yhteistyössä Osaava Satakunnan kanssa


Menneet koulutukset kevät 2020

Aika ja paikka Koulutuksen nimi ja aihe
Aika: 12.3.2020, klo 13.00-15.30

Paikka: Pripoli

Tukea tarvitseva oppilas yleisopetuksessa 

Kouluttaja: Tiina Pillbacka-Rönkä

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat ja muut aiheesta kiinnostuneet

Aika: 12.3.2020
klo 8.30-15.30

Paikka: Pripoli alustavasti

Laaja-alainen erityisopettaja koulun toimintakulttuuria kehittämässä
Sisältöinä: vuosiluokkiin sitomaton opetus (VSOP), painopistealueet, yksilöllistäminen, "kuntouttava” erityisopetus, koulupsykologin näkökulma

Kouluttaja: ohjaava opettaja, puheterapeutti, erityisopettaja Tiina Pilbacka-Rönkä, Valteri ja koulupsykologi Maarit Linnainmaa, Porin kaupunki. 

Kohderyhmä: Porin kaupungin laaja-alaiset erityisopettajat

 

Aika: 10.3.2020
klo 8.30 - 15.00
Paikka:Yyterin virkistyshotelli

Mini-Nepsy: Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret

Kouluttaja: KM, er.luokanopettaja, AmO, neuropsykiatrinen valmentaja Birgit Vuori-Metsämäki

Kohderyhmä: Opettajat, ohjaajat

Aika: ti 4.2. ja ke 4.3.
klo 9.00-15.30

Paikka: Väinölän koulu

Maker-kulttuurin hyödyntäminen perusopetuksessa 

Koulutuksessa tutustutaan maker-kulttuuriin käytännönläheisesti. Maker-kulttuuri on käsillä tekemistä ja erityyppisten ilmiöiden tutkimista projektien avulla. Maker-kulttuurin liittyy vahvasti myös erilaiset robotiikka- ja elektroniikkaprojektit. Koulutus maksuton Porin kaupungin opettajille sekä #Satavärkkääjät- hankkeessa mukana oleville opettajille.

Kouluttaja: Heikki Pullo (Makerspaceman)

Kohderyhmä: Sopii erityisen hyvin käsityönopettajille sekä muille käsitöitä opettaville opettajille. 

Aika: 30.1., 6.2., 13.2., 27.2. ja 5.3. 
klo 16:00-18:30

Koulutuskokonaisuus MBot-roboteille (yhteistyössä SAMK:n kanssa)
Kokonaisuus koostuu viidestä iltapäivästä . Kurssin tarkoituksena on tutustua ja harjoitella monipuolisesti Mbot-robotin toimintaa ja sen eri käyttömahdollisuuksia. Koulutuksesta saa hyviä vinkkejä ja neuvoja Robotex-kilpailuun osallistumista varten ja robottien opetuskäyttöön. (Kilpailusta lisää myöhemmin tässä kirjeessä).

Kohderyhmä: Opettaja, sopii hyvin aloittelijoille sekä heille, joilla on jo kokemusta MBot-robotin käytöstä.

Aika: 2.3.2020, klo 12.30-15.45

ViLLE-asiantuntijakoulutus (Osaava Satakunta järjestää)

Kohderyhmä: Koulutus on ViLLEä jo käyttäneille

Aika: 27.2.2020

klo 13.00 -15.30
Pörssi-luokka, Kansalaisopisto

Vinkkivihko tueksi varhennettuun kieltenopetukseen!
Lisätietoja löytyy myös täältä!

Kouluttaja: kielihankekoordinaattori ja Vinkkivihkon tekijä Jonna Höckert
Kohderyhmä: Peruskoulussa kieltä opettavat

Vko 8

Ohjaaja pedagogisen tukitiimin jäsenenä

Kohderyhmä: Koulunkäyntiohjaajat

Aika: ma 10.2.2020, klo 13-16

Paikka: Porin yliopistokeskus

Tutoropettajan Digitaidot osa I

Pääpaino on Googlen työkaluissa. Pajoja mm. seuraavista aiheista: Classroomin perusteet, Classroom ja arviointi, Sähköiset testit ja kokeet Google Forms -työkalulla, Sähköinen vihko ja portfolio Google Sites -työkalulla, Oppimateriaalin digitointi, Käytä Chromebookia älytauluna ja piirtotyökaluna (Canvas ja Jamboard), Laskentataulukot (Sheets/Excel), MS Teams

Kohderyhmä: ensisijaisesti Satakunnan tutoropettajat, #Satavärkkääjät ja muut opettajat

Aika: ti 4.2. ja ke 4.3. klo 9.00-15.30, Paikka: Väinölän koulu

Maker-kulttuurin hyödyntäminen perusopetuksessa

Koulutuksessa tutustutaan maker-kulttuuriin käytännönläheisesti. Maker-kulttuuri on käsillä tekemistä ja erityyppisten ilmiöiden tutkimista projektien avulla. Maker-kulttuurin liittyy vahvasti myös erilaiset robotiikka- ja elektroniikkaprojektit. Koulutus maksuton Porin kaupungin opettajille sekä #Satavärkkääjät- hankkeessa mukana oleville opettajille.

Kouluttaja: Heikki Pullo (Makerspaceman)

Kohderyhmä: Sopii erityisen hyvin käsityönopettajille sekä muille käsitöitä opettaville opettajille.

Aika: 30.1., 6.2., 13.2., 27.2. ja 5.3. klo 16:00-18:30

Koulutuskokonaisuus MBot-roboteille (yhteistyössä SAMK:n kanssa)

Kokonaisuus koostuu viidestä iltapäivästä . Kurssin tarkoituksena on tutustua ja harjoitella monipuolisesti Mbot-robotin toimintaa ja sen eri käyttömahdollisuuksia. Koulutuksesta saa hyviä vinkkejä ja neuvoja Robotex-kilpailuun osallistumista varten ja robottien opetuskäyttöön. (Kilpailusta lisää myöhemmin tässä kirjeessä).

Kohderyhmä: Opettaja, sopii hyvin aloittelijoille sekä heille, joilla on jo kokemusta MBot-robotin käytöstä.
Aika: 29.1.2020, klo 12.30-16.00
Paikka: Pripoli, kokoustila Ajatus
Sosiaalisten ja tunnetaitojen opettaminen yläkoululaisille
Kouluttaja: Jaana Kiviluote
Kohderyhmä: Yläkoulun opettajat ja muut yläkouluikäisten kanssa toimivat. Jokaisesta koulusta paikalle toivotaan paikalle vähintään 1-2 opettajaa.
Aika: 29.1.2020, klo 8.30-11.00
Paikka: Pripoli, kokoustila Ajatus
Sosiaalisten ja tunnetaitojen opettaminen iltapäivätoiminnan ohjaajille
Kouluttaja: Jaana Kiviluote
Kohderyhmä: Iltapäivätoiminnan ohjaajat
Aika: 28.1.2020, klo 12.30-16.00
Paikka: Pripoli, kokoustila Ajatus
Sosiaalisten ja tunnetaitojen opettaminen alakoululaisille
Kouluttaja: Jaana Kiviluote
Kohderyhmä: Alakoulujen opettajat ja koulunkäynninohjaajat. Jokaisesta koulusta toivotaan paikalle vähintään 1-2 opettajaa.
Aika: ti 21.1. ja ma 3.2.2020 ViLLE-koulutus B (Osaava Satakunta järjestää)
Aika: ti 21.1. ja ma 3.2.2020 ViLLE-koulutus A (Osaava Satakunta järjestää)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä