Tutoropettajien iltapäivä 26.4.2021, etätapahtuma

Tervetuloa

Tervetuloa satakuntalaisille tutoreille ja digivastaaville järjestettävään koulutuspäivään maanantaina 26.4.2021. Koulutus järjestetään etänä Teams-sovelluksen kautta. 

Koulutustilaisuuden painopisteitä ovat työhyvinvointi, omien vahvuuksien tunnistaminen sekä digitaidot. Iltapäivä aluksi opetusneuvos Matti Ranta kertoo tutortoiminnan laajuudesta, nykytilasta ja vaikutuksista. Iltapäivä jatkuu filosofi Frank Martelan etäluennolla, jonka aiheena ovat sisäinen motivaatio, työhyvinvointi ja työssä innostuminen. Martelan luennon jälkeen on mahdollisuus osallistua kahteen 45 minuutin mittaiseen työpajaan. Työpajojen tarkemmat kuvaukset löytyvät alta. 

Koulutuspäivä on suunnattu satakuntalaisille tutoreille ja muille opettajille. Koulutuspäivä on ilmainen Satakunnan alueellisen tutorhankkeen kuntien opettajille ja rehtoreille. 


Päivän ohjelma:

Aika Ohjelma
12:30 Tilaisuuden avaus: Liity Teams-linkillä tästä
12:35-12:55 Valtakunnallinen tutoropettajatoiminta ja sen vaikutukset / Matti Ranta, opetusneuvos, Opetushallitus: Liity Teams-linkillä tästä
13:00 - 14:00 Innostu työstäsi - Sisäinen motivaatio työhyvinvoinnin lähteenä / Frank Martela, filosofi, tutkijatohtori ja tietokirjailija, Aalto-yliopisto & Filosofian Akatemia Oy: Liity Teams-linkillä tästä
14:15-15:00 Ensimmäiset työpajat
14:15-15:00 Työpaja 1: Monipuolisella strukturoinnilla tukea luokkaan / Sari Wallin ja Riikka Kotiranta, konsultoivat erityisopettajat: Liity Teams-linkillä tästä
14:15-15:00 Työpaja 2: Classroom arviointityökaluna / Ville Suvikas, luokanopettaja: Liity Teams-linkillä tästä
14.15-15:00 Työpaja 3: Mielen hyvinvoinnin, työhyvinvoinnin sekä itsestä huolehtimisen työpaja / Pauliina Ruusuvuori, työterveyspsykologi, Porin Terveystalo: Liity Teams-linkillä tästä
   
15:00-15:15 TAUKO
   
15:15 - 16:00 Toiset työpajat
15:15 -
16:00

Työpaja 4: Pelillistäminen koulussa / Markus Packalén, luokanopettaja, Rajakylän koulu: Liity Teams-linkillä tästä

15:15 - 16:00 Työpaja 5: Miten teen ja tarkistan sähköisen kokeen Google Formsilla?/ Tapani Vuonokari, rehtori: Liity Teams-linkillä tästä
15:15 - 16:00 Työpaja 6: Työhyvinvointia omat vahvuudet tunnistamalla / Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija: Liity Teams-linkillä tästäTyöpajat

  1. Monipuolisella strukturoinnilla tukea luokkaan / Sari Wallin ja Riikka Kotiranta, konsultoivat erityisopettajat 

Työpajan kuvaus: Mitä hyötyä on strukturoinnista? Työpajassa käydään läpi strukturoinnin perusteita sekä -tapoja työrauhan ylläpidosta ClassroomScreeniin. Keskustelu ja vinkkien jako sallittua!


2. Classroom arviointityökaluna
/ Ville Suvikas, luokanopettaja

Työpajan kuvaus: Miten hyödynnän Classroomin ominaisuuksia arvioinnin apuvälineenä? Pajassa tutustutaan Classroomin arviointiominaisuuksiin sekä rubriikkiin.


3. Mielen hyvinvoinnin, työhyvinvoinnin sekä itsestä huolehtimisen työpaja
/ Pauliina Ruusuvuori, työterveyspsykologi, Porin Terveystalo

Työpajan kuvaus: Lähes kaikki työelämässä toimivat ihmiset kohtaavat stressiä ja kuormitusta, jonka purkamiseen tarvitsemme tehokkaita ja toimivia palautumiskeinoja. Palautumisen myötä työntekijän voimavarat ja koettu työhyvinvointi lisääntyvät ja hän eheytyy rasituksesta sekä kuormituksesta. Jokaisen olisikin hyvä pohtia ja oppia keinoja itsestään huolehtimiseksi. Mielen hyvinvoinnin taitoja, stressinsietokykyä ja psyykkistä kuormituskestävyyttä voidaan kehittää ja omia palautumiskeinoja voidaan hioa.

Saat mielen hyvinvoinnin työpajasta eväitä, työkaluja ja käytännön vinkkejä omien vahvuuksiesi ja vahvistettavien osa-alueidesi tunnistamiseen sekä myönteisen oman hyvinvoinnin ja jaksamisen johtamiseen sekä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Työpajan vetäjänä toimii Porin Terveystalon vastaava työterveyspsykologi Pauliina Ruusuvuori.


15.15-16: Iltapäivän toiset työpajat

 

4. Pelillistäminen koulussa / Markus Packalén, luokanopettaja, Rajakylän koulu

Työpajassa lähestytään pelillistämistä teorian kautta ja pohdiskellaan sen mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa. Pajassa esitellään myös pelillistämisen käytäntöjä ja työkaluja sekä muutamia esimerkkejä toteutetuista pelillistämisprojekteista.


5. Miten teen ja tarkistan sähköisen kokeen Google Formsilla?
/ Tapani Vuonokari, rehtori

Työpajan kuvaus: Työpajassa käydään läpi sähköisen kokeen tekemistä Google Formsilla. Saat vinkkejä pisteiden automaattiseen tarkistukseen, avointen tehtävien tarkistamiseen ja tulosten julkaisuun.

6. Työhyvinvointia omat vahvuudet tunnistamalla / Marjo Katajisto, rehtori, väitöskirjatutkija

Työpajan kuvaus: Työpaja tarjoaa avaimia työhyvinvoinnin lisäämiseen omien vahvuuksien tunnistamisen kautta. Työpajassa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: Miksi nykyään puhutaan paljon vahvuuksista ja niiden tunnistamisesta? Tunnistatko sinä omat vahvuutesi ja voitko hyödyntää niitä työssäsi? Mitä hyötyä vahvuuksien käytöstä on? Miten omia vahvuuksia ja heikkouksia voisi kehittää? Entä mitä on työn tuunaaminen?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä