Steam-koulutuskokonaisuus

Robotiikkaan ja steam-oppimiseen liittyvä koulutuskokonaisuus

Porin kaupunki järjestää yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa ohjelmointiin ja steam-opetukseen liittyvän koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuuden myötä opettajat saavat valmiudet ja materiaalit opettaa ohjelmointia valinnaisaineena tai muiden oppiaineiden osana ala- ja yläkoulussa. 

Koulutuskokonaisuus järjestetään kevään 2021 ja lukuvuoden 2021 - 2022 aikana. Koulutuskokonaisuus sisältää koulutuspaketit Scratch-ohjelmointiin, Mbot-robotiikkaan ja mikrokontrollerien kanssa työskentelyyn.

SAMKin laatimat materiaalit Scratch-ohjelmoinnista sekä 3D-mallinnuksesta ja -tulostuksesta löydät osoitteesta: https://www.roboai.fi/koulutus-ja-akatemiat/koulutusmateriaalit/

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista tai steam-opetuksesta. Opettaja voi osallistua joko kaikkiin koulutuskokonaisuuden osiin tai vain yhteen. Koulutus on suunnattu kaikkien Satakunnan kuntien ala- ja yläkoulun opettajille.

Jokaiseen koulutuskokonaisuuden osaan ilmoittaudutaan erikseen. Voit myös halutessasi käydä vain tietyt kokonaisuudet.

Arduino-koulutus (kevät 22)Sisältö
Arduino-koulutus sisältää yhteensä kuusi kertaa kaksi tuntia lähiopetusta kevään 2022 aikana. Lähiopetuksen aikana käydään läpi kurssimateriaalia ja harjoitellaan opetuksen kannalta oleellisimmat asiat, jotta kurssille osallistunut opettaja voi itse lähteä vetämään oppilaille valinnaisaineena Arduinon ohjelmointia tai sisällyttää osia siitä haluamansa oppiaineen opetukseen. Koulutuksen aikana tutustutaan sekä virtuaalisen että fyysisen Arduinon ohjelmointiin. Ilmoittautuneille lähetetään ennen kurssin alkua komponenttilista, jos haluat käyttää omia komponentteja.

Huom: koulutuksen aloituspäivämämäärää on muutettu alkuperäisestä 10.3. viikolla eteenpäin. Seuraavassa korjattu aikataulu. 

Aikataulu
To 17.3. klo 16-18: Tutustuminen Arduino Unoon ja komponentteihin TinkerCADin avulla.

Tutustutaan Arduino Unoon ja erilaisiin komponentteihin
virtuaaliympäristössä yksinkertaisien ohjelmien avulla. Ohjelmointikielenä
Scratch.

To 24.3. klo 16-18:
Tutustutaan erilaisten antureiden ja toimilaitteiden toimintaan ehtolauseiden avulla TinkerCADissa. Tutustutaan antureihin ja kuinka niiltä
saatavaa tietoa voi käyttää. Otetaan myös lisää ohjelman kulkuun vaikuttavia
ehtolauseita ohjelmointiin mukaan.

To 7.4. klo 16-18:
Tutustutaan antureiden ja toimilaitteiden toimintaan erilaisten silmukoiden avulla TinkerCADissa. Tutustutaan antureihin ja kuinka niiltä saatavaa tietoa
voi käyttää. Otetaan myös lisää ohjelman kulkuun vaikuttavia silmukoita
ohjelmointiin mukaan.

To 21.4. klo 16-18:
Fyysisen Arduinon ohjelmointi. Harjoitellaan fyysisen Arduinon ohjelmointia
jo opituilla esimerkeillä Arduinon omalla ohjelmointikielellä.
To 5.5. klo 16-18: Muuttujat ja aliohjelmat. Tutustutaan erilaisten muuttujien käyttöön
ohjelmoinnissa. Samalla päästään tutustumaan myös aliohjelmien käyttöön.
Saadaan ymmärrys, milloin niitä kannattaa käyttää ja miksi.

To 19.5. klo 16-18: Koonti.
Käydään yhdessä läpikoulutuksen sisältö ja palataan asioihin, jotka on
hyvä kerrata. Tunnit suunnitellaan koulutuksesta saadun palautteen mukaan.

Koulutukseen ilmoittautuminen 16.3. mennessä:
https://elomake.samk.fi//lomakkeet/12829/lomake.html

lisätietoja koulutuksesta: janika.tommiska@samk.fimBot-koulutus (syksy 2021)

Sisältö

mBot-koulutus sisältää yhteensä kuusi kertaa kaksi tuntia syksyn 2021 aikana. Opetuksen aikana käydään läpi kurssimateriaalia ja harjoitellaan opetuksen kannalta oleellisimmat asiat, jotta kurssille osallistunut opettaja voi itse lähteä vetämään oppilaille valinnaisaineena mBot-robotiikkaa.


AikatauluTo 9.9. Tutustuminen ohjelmointialustaan.
Tutustutaan mBotin Scratch tyyliseen ohjelmointialustaan ja sen toimintaan. Harjoitellaan, miten ohjelmia luodaan

To 23.9. Tutustuminen mBot:iin. Harjoitellaan robotin ohjelmoinnissa erilaisten toimilaitteiden, kuten moottoreiden käyttöä. Samalla tutustutaan uusiin ohjelman kulkuun vaikuttaviin ohjelmointipalikoihin.

To 7.10. Tutustuminen antureihin. Tutustutaan robotin antureihin ja kuinka niiltä saatavaa tietoa voi käyttää. Otetaan myös lisää ohjelman kulkuun vaikuttavia ohjelmointipalikoita mukaan.

To 21.10. Toistorakenteet ja aliohjelmat. Harjoitellaan toistorakenteiden käyttöä ohjelmoinnissa hyödyntäen antureilta tulevaa tietoa ja käyttämällä erilaisia toimilaitteita.

To 4.11. Muuttujat ja aliohjelmat. Testataan erilaisten muuttujien käyttöä robottien ohjelmoinnissa. Samalla päästään tutustumaan myös aliohjelmien käyttöön. Saadaan ymmärrys milloin niitä kannattaa käyttää ja miksi.

To 18.11. Koonti. Käydään yhdessä läpikoulutuksen sisältö ja palataan asioihin, jotka on hyvä kerrata. Tunnit suunnitellaan koulutuksesta saadun palautteen mukaan.


Kouluttaja: Janika Tommiska, SAMK

Toteutustapa: etäkoulutus 

Kohderyhmä: Porin, Rauman, Ulvilan, Huittisten, Euran, Kokemäen, Kankaanpään, Nakkilan, Karvian sekä Porin kristillisen koulun perusopetuksen opettajat. Koulutus maksetaan Satakunnan digiluotsit-hankkeesta ja Porin kaupungin tutoropettajatoimintaan kohdennetulla hankerahalla.

Laitevaatimukset koulutuksessa: mBot-robotti. Koneelta ei vaatimuksena. Robotteja on mahdollisuus myös lainata SAMKilta (3kpl). Ohjelmointialustaa voi käyttää joko selaimessa tai omana sovelluksena.

Ilmoittautuminen mBot-koulutukseen tästä linkistä

Scratch-ohjelmointi (kevät 2021)

 
Ensimmäinen, Scratch-ohjelmointiin liittyvä koulutuskokonaisuus alkaa torstaina 18.2.2021. 

Scratch -ohjelmointikoulutus koostuu kuudesta iltapäivästä (klo 16:00-18:00). Jokaisella kerralla oma teemansa ja valmiit materiaalit kouluopetuksessa käytettäväksi. Opit käyttämään materiaaleja ja tehtäviä osana omaa opetustasi. Scratch -koulutuksen teemoja ovat: To 18.2. Tutustutaan Scratch-ohjelmointialustaan ja ohjelmointiin

To 4.3. Harjoitellaan animaation tekemistä Scratchin avulla

To 18.3. Harjoitellaan musiikkivideon-tekemistä Scratchin avulla

Ke 31.3. Harjoitellaan pelin tekemistä Scratchin avulla

To 15.4. Tehdään itseä kiinnostava ohjelma ja esitellään se

To 29.4. Valinnainen teema ja koonti


Koulutuksen tavoitteena on tutustua ja harjoitella monipuolisesti Scratch-ohjelmointia osana opetusta. Koulutuskokonaisuuden sisällöt ja materiaalit antavat kokonaisuuden ohjelmoinnin opetukseen joka on suunniteltu riittämään alakoulussa noin 1/1 lukuvuodeksi ja yläkoulussa ½ lukuvuodeksi.

Koulutukseen osallistujat saavat koulutuksessa valmiudet ja materiaalit opettaa ohjelmointia valinnaisaineen tai muiden oppiaineiden osana ala- ja yläkoulussa.


Kouluttaja: Janika Tommiska, SAMK

Toteutustapa: etäkoulutus 

Kohderyhmä: Satakunnan kuntien perusopetuksen opettajat

Laitevaatimukset koulutuksessa: Scratch on selainpohjainen, joten voit käyttää mitä tahansa tietokonetta tai ipadia koulutuksessa.

Ilmoittaudu Scratch -ohjelmoinnin koulutukseen su 14.2. mennessä. (kevät 2021, 6x2h kokonaisuus):

https://elomake.samk.fi//lomakkeet/11366/lomakkeet.htmlPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä