Tutoriltapäivä to 14.10. klo 12.30-16.00, etätapahtuma

Tervetuloa

Tervetuloa satakuntalaisille tutoreille ja digivastaaville järjestettävään koulutuspäivään torstaina 14.10.2021. Koulutus järjestetään etänä Teams-sovelluksen kautta.
 
Iltapäivä aluksi Kansallinen audiovisuaalinen instituutin projektiasiantuntija Sari Murtonen esittelee Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman. Tämän jälkeen tunnekouluttaja, tietokirjailija ja vuoden puhuja 2021 Camilla Tuominen puhuu tunteista ja niiden johtamisesta työelämässä. Tuomisen luennon jälkeen on mahdollisuus osallistua yhteen 45 minuutin mittaiseen työpajaan. Työpajojen tarkemmat kuvaukset löytyvät alta. Koulutusiltapäivän päättää käänteisen oppimisen ja arvioinnin tutkija ja opettaja Marika Toivola, joka puhuu otsikolla Käännä arviointi oppimisen voimavaraksi
 
Koulutuspäivä on suunnattu satakuntalaisille tutoreille ja muille opettajille. Koulutuspäivä on ilmainen.

Ilmoittautuminen 11.10. saakka tästä linkistä


Päivän ohjelma:

Aika Ohjelma
12.30 Tilaisuuden avaus (Liity Teams-linkillä tästä)
12.35-12.55

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman esittely / Sari Murtonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Liity Teams-linkillä tästä)

13.00 - 14.00

Tunneälykkäästi kohti tulevaisuutta - voimaa ja selkeyttä tekemiseen tunteiden paremman ymmärtämisen kautta / Camilla Tuominen, tunnekouluttaja, tietokirjailija ja vuoden puhuja 2021 (Liity Teams-linkillä tästä)

 

 

14.00-14.15

TAUKO

 

 

14.15-15.00 Työpajat
14.15-15.00 Työpaja 1: Käänteinen oppiminen (flipped learning) / Marika Toivola, käänteisen oppimisen ja arvioinnin tutkija ja opettaja (Liity Teams-linkillä tästä)
14.15-15.00 Työpaja 2: Mitä medialukutaito on ja miten sitä voi opettaa? / Sari Murtonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Liity Teams-linkillä tästä)
14.15-15.00 Työpaja 3: Mitä opettajan kuuluu tietää tietosuojasta? / Samuli Kärkiluoma, tietosuojavastaava, Porin kaupunki (Liity Teams-linkillä tästä)
 
14.15-15.00 Työpaja 4: Muuttuva tarina Google Slidesilla / Sami Marttinen, pedagoginen asiantuntija ja Googlen sertifioima kouluttaja sekä valmentaja (Liity Meetiin tästä: meet.google.com/vvn-bieh-zcb)
   
15.00-15.15 TAUKO
   
15.15 - 16.00

Käännä arviointi oppimisen voimavaraksi / Marika Toivola, käänteisen oppimisen ja arvioinnin tutkija ja opettaja (Liity Teams-linkillä tästä)

Luentojen ja työpajojen kuvaukset

12.30-12.55 Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman esittely
Sari Murtonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Digitaaliset taidot ovat kaikenikäisille tarpeellisia kansalaistaitoja. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että digitaaliset ympäristöt myös haastavat lasten ja nuorten lukutaitoja, kuten monilukutaitoa, ja ympäristöissä toimimisen taitoja.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma edistää lasten ja nuorten medialukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologista osaamista ja ohjelmointiosaamista ja vahvistaa opetuksen ja oppimisen tasa-arvoa näissä taidoissa.

Puheenvuorossa kerrotaan, mistä uusissa lukutaidoissa on kysymys sekä millaista tukea kehittämisohjelma tarjoaa taitojen opetukseen. Keskeisenä tukitoimena esitellään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvat kansalliset osaamisen kuvaukset. Kuvauksissa ilmaistaan vuosiluokkakokonaisuuksittain asiat, jotka oppilaiden tulisi digitaalisissa taidoissa hallita. Lisäksi avataan, miten osaamisen kuvauksia voi käyttää opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja millaista pedagogista tukea kehittämisohjelma tarjoaa kuvausten käyttöön.  

13.00-14.00 Tunneälykkäästi kohti tulevaisuutta - voimaa ja selkeyttä tekemiseen tunteiden paremman ymmärtämisen kautta
Camilla Tuominen, tunnekouluttaja, tietokirjailija ja vuoden puhuja 2021

“Tunteet eivät kuulu työpaikalle!” Päinvastoin, tunteissa ei ole off-nappulaa ja siten tarvitsemme tunteiden johtamisen taitoja myös työpaikoilla. Mutta miten? Miten johtaa omia tunteita kiireen keskellä? Miten rohkaistua sanoa se mitä pitää? Miten ymmärtää toisen käytöstä paremmin?

Tunteiden johtamisen taito ei ole ensisijaisen tärkeää ainoastaan nyt näinä turbulentteina aikoina, vaan se on myös yksi oleellisimpia tulevaisuuden taitoja. Tunteet ovat se, mitä mitä koneet eivät osaa, ja näitä taitoja parantamalla vahvistetaan sekä yksilöiden että yrityksen kilpailukykyä.

Tunteiden johtamisen kulmakivenä on syvempi ymmärrys siitä, mitä tunteet todella ovat, sekä taidot ja rohkeus aloittaa niin omien kuin kohtaamistenkin tunteiden ymmärtäminen ja aktiivinen johtaminen. Muutos tapahtuu asenteissa ja siinä, että osaamme toimia tilanteissa tunneälykkäämmin.

14.15-15.00 Työpajat

1. Käänteinen oppiminen (flipped learning)
Marika Toivola, käänteisen oppimisen ja arvioinnin tutkija ja opettaja

Käänteisessä oppimisessa on kyse oppimiskulttuurista, jonka keskiössä on itseohjautuvuuteen kasvattaminen. Siinä oppimista tarkastellaan yksittäisen oppilaan edellytysten kannalta, ei samana kaikille. Opettajan tehtävänä on havaita oppimisen ongelmia ja auttaa oppilaita tulemaan itsensä opettajiksi. Esityksessä paneudutaan käänteisen oppimisen pedagogiikkaan.

2. Mitä medialukutaito on ja miten sitä voi opettaa?
Sari Murtonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Työpajassa tarkastellaan lasten ja nuorten mediamaisemaa ja siitä nousevia osaamisen tarpeita. Medialukutaidon käsitteen selkiyttäminen niin mediakasvatuksen tieteenalan näkökulmien kuin opetussuunnitelman perusteiden kautta tarjoaa välineitä ja vahvistaa pedagogisen toiminnan tiedostavaa tarkastelua. Työpajassa tutkitaan, miten medialukutaitoa voi edistää koulun toimintakulttuurissa niin laaja-alaista osaamista läpäisevänä teemana kuin eri oppiaineissa. Samalla työpaja kokoaa yhteen opettajalle tarjolla olevaa pedagogista tukea oppilaan medialukutaidon tavoitteelliseen kehittämiseen.

3. Mitä opettajan kuuluu tietää tietosuojasta?
Samuli Kärkiluoma, tietosuojavastaava, Porin kaupunki

Työpajassa kerrataan tietosuoja-asioita opettajan näkökulmasta.
 
4. Muuttuva tarina Google Slidesilla
Sami Marttinen, pedagoginen asiantuntija ja Googlen sertifioima kouluttaja sekä valmentaja

Visuaalisuutta ja interaktiivisuutta Slides-esityksiin - muuntuva tarina osallistaa oppilaita sekä tekijöinä että lukijoina.

15.15-16.00 Käännä arviointi oppimisen voimavaraksi
Marika Toivola, käänteisen oppimisen ja arvioinnin tutkija ja opettaja

Esityksessä keskitytään formatiivisen arvioinnin pedagogisen tehtävän ytimeen ja arviointiajatuksen käänteistämiseen. Minkälaiseksi arviointi muuttuu, kun sitä tehdään oppimista varten, ei oppimisen arvostelua varten? Minkälaiseksi arviointi muuttuu, kun sillä autetaan opettajaa oppimiskulttuurin rakentamisessa ja itseohjautuvuuden tavoitteen saavuttamisessa? 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä