LUMA-painotteinen luokka

Haku LUMA-luokalle

Yläkoulunsa syksyllä 2025 aloittavat oppilaat voivat hakea Porin eri koulujen painotusluokille syksyllä 2024.

Hakuaika on 1.10.-15.11.2023 ja haku tehdään sähköisesti. Sähköinen hakemuslinkki (varmista, että saat vahvistusviestin sähköpostiisi).

Kuvataide- ja lumaluokan (Länsi-Porin koulu) infotilaisuus pidetään to 10.10.24 klo 18 Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa esitellään painotusluokan toimintaa sekä pääsykoe- ja hakumenetelmät.

Luma-luokan soveltuvuuskoe pidetään Länsi-Porin koululla viikolla 48, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Koulupaikan vastaanottaminen
Tiedot oppilasvalinnoista ilmoitetaan sähköisesti tammikuun 2025 aikana luvan antaneiden osalta. Koulupaikan vastaanottaminen pitää erikseen vahvistaa, aikataulu ja ohjeistus ilmoitetaan myöhemmin.

Toiminta sairaustapauksissa
Mahdolliset terveydelliset esteet/poissaolot pitää ilmoittaa koululle (koulusihteeri tai rehtori) viimeistään testipäivän aamuna. Pitkäaikaisista poissaoloista tulee toimittaa lääkärintodistus. Äkillisissä sairaustapauksissa (korona tms.) ilmoitus tulee tehdä koepäivän aamuna, todistusta ei tarvita. Mahdollisista rästikokeista ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

LUMA-painotteinen luokka

LUMA-painotteinen luokka on perustettu matematiikkaan, kemiaan ja fysiikkaan suuntautuneille oppilaille. Se tarjoaa heille mahdollisuuden syventää ja laajentaa matematiikan, fysiikan ja kemian osaamista sekä kaikille yhteisillä kursseilla että lisäkursseilla.

LUMA-luokan tavoitteena on innostaa oppilaita luonnontieteiden opiskeluun sekä vahvistaa luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärrystä ja ajattelun kehittymistä. Oppilaita ohjataan ymmärtämään ja arvioimaan luonnontieteiden ja teknologian merkitystä osana kulttuuriamme ja soveltamaan tietojaan luontoa ja ympäristöä koskevissa kysymyksissä. Lisäkursseihin kuuluukin mahdollisia yritysvierailuja, eri toimijoiden asiantuntijaluentoja ja projektitöitä.

LUMA-luokka tarjoaa hyvät valmiudet matemaattisten aineiden jatko-opintoihin. Myös monissa työelämän tehtävissä vaaditaan ongelmanratkaisutaitoja ja hyvää matemaattisten aineiden tuntemusta.

Tuntijako

LUMA-painotteisella luokalla lisäopintoja ei ole vielä 7 luokalla.

OPPIAINE

7. LUOKKA

8. LUOKKA

9. LUOKKA

kaikille yhteinen matematiikka

LUMA-luokan matematiikka

3 tuntia

4 tuntia

1 tunti

4 tuntia

1 tunti

kaikille yhteinen kemia

LUMA-luokan kemia

Kokeilevat Kemistit

1 tunti

2 tuntia
1 tunti

kaikille yhteinen fysiikka

LUMA-luokan fysiikka

Tutkivat Tieteilijät

1 tunti
1 tunti

3 tuntia


Arviointi

Vaikka LUMA-painotteisen luokan tavoitteet painotetuissa oppiaineissa ovat korkeammat kuin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet, kaikille yhteiset kurssit arvioidaan suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin samoin kuin koulumme muillakin luokilla. Luokan lisäopinnoista annetaan suoritusmerkintä, mutta niillä voi olla korottava vaikutus päättöarvosanaan.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä