Länsi-Porin koulu

Länsi-Porin koulu

Länsi-Porin koulu on noin 480 oppilaan ja yli 30 opettajan yläkoulu Porin Vähärauman kaupunginosassa. Lukuvuonna 2020-21 koulussamme toimii 22 perusopetuksen luokkaa, pienryhmä ja joustavan perusopetuksen ryhmä (jopo). Lisäksi Vähärauman alakoulun 5.-6. luokan oppilaat käyvät koulua väistötiloissa Länsi-Porin koululla alakoulun remontin vuoksi.

Koulumme sai uuden ilmeen jouluna 2018 päättynen peruskorjauksen myötä. Suuri osa tiloista on nyt päivitetty, osin tai täysin uusittuja. Olemme myös saaneet merkittävän määrän uusia opetusvälineitä, jotka mahdollistavat entistä monipuolisempien opetusmenetelmien käytön. Aikaisemmin erillisissä tiloissa toimineet kotitalouden, käsityön ja kuvataiteen luokat siirrettiin varsinaiseen koulurakennukseen. Peruskorjauksessa on talotekniikka modernisoitu. Sisäilmaongelmia koulussamme ei ole raportoitu.

Länsi-Porin koulun tavoitteena on, että koulustamme valmistuvilla oppilailla on osaaminen ja taidot, jotka auttavat heitä menestymään jatko-opinnoissaan, elämänpolulla yleensäkin ja kasvamaan aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Arvostamme ahkeraa työntekoa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja haluamme panostaa yhteisömme hyvinvointiin. Kehitämme kouluamme, toimintaamme ja opetustamme opetussuunnitelman hengessä. Länsi-Porin koulu tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin eri koulujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Esimerkkinä koulutusyhteistyöstämme mainittakoon, että koulussamme on ollut jo pitkään mahdollista opiskella valinnaisaineina lukiotasoisia kursseja.

Painotetut luokat

Koulussamme toimii liikunta-, kuvataide- ja LUMA-painotteiset luokat. Näillä luokilla painotusaineiden oppimäärät ovat yleisopetuksen opetussuunnitelmassa määriteltyjä suurempia, ja antavat näin mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamista kyseisissä aineissa. Liikuntaluokkamme kuuluvat valtakunnalliseen yläkoulujen akatemiaverkostoon. Lisätietoja painotetuista luokista löytyy kohdasta Painotetut luokat.

Historiaa

Länsi-Porin koulu aloitti toimintansa 1.9.1965 Vähärauman yhteislyseo -nimisenä oppikouluna. Koulun ensimmäiset ylioppilaat saivat lakkinsa vuonna 1973. Koulutyö alkoi Ruotsalaiselta yhteiskoululta vapautuneissa tiloissa Gallen-Kallelankadun varrella. Oma koulurakennus valmistui vasta vuonna 1972 Vähäraumalle.

Porin kaupungin siirtyessä peruskoulujärjestelmään vuonna 1974 yli 800 oppilaan kouluksi paisunut oppilaitos jaettiin kahtia, jolloin syntyivät Länsi-Porin yläaste ja Länsi-Porin lukio. Vuonna 2016 Länsi-Porin lukio sulautettiin osaksi muita Porin lukioita ja nyt koulurakennuksen tiloissa jatkaa pelkästään Länsi-Porin koulu. 

Länsi-Porin koulun kuulumisia voi seurata myös Facebookissa ja Instagramissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä