Erityisopetus

Erityisopetus

Länsi-Porin koulun erityisopetustiimin muodostavat klinikan  kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä pienryhmän- ja JOPO:n erityisluokanopettajat. Päätehtävämme on toimia koulussa oppimisen ja siihen liittyvän tuen asiantuntijoina ja toteuttajina tiiviissä yhteistyössä oppilaan, kodin, muiden oppilashuollon toimijoiden sekä opettajien kanssa.

Laaja-alainen erityisopetus/ Klinikkaopetus

Yläkoulun erityisopettajat seuraavat oppilaiden edistymistä ja tukevat oppilaita erilaisissa oppimisen haasteissa. Opetusta ja tukitoimia suunnitellaan yhdessä oppilaan, kodin ja opettajien kanssa niin, että jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus opiskella ensisijaisesti omassa opetusryhmässään.

Oppilaalle, jolla on oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä haasteita, voidaan järjestää osa-aikaista klinikkamuotoista erityisopetusta.Tällä tarkoitetaan sitä, että oppilas käy koulupäivän aikana erityisopetuksessa jonkin oppitunnin aikana. Oppilaat tulevat klinikalle erityisopettajan arvioinnin perusteella. Aloitteen erityisopetuksen tarpeesta voi tehdä aineenopettajat, vanhemmat tai oppilas itse.

Erityisopetusta annetaan kaikilla tuen portailla.  7.-9. luokilla erityisopetus painottuu suurimmaksi osaksi kieliin ja matemaattisiin aineisiin. Ylemmillä luokilla erityisopetuksen avulla pyritään vahvistamaan oppilaan omia opiskelutekniikoita sekä lisäämään opiskelumotivaatiota.

Laaja-alaisina erityisopettajina toimivat
Eva Lindroth, vastuuluokat 7ABDFG, 8BDE, 9ABCF
Esa Laitanen, vastuuluokat 7CEH, 8ACFGH, 9DEG

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä