Opetus

Aktiivisella opiskelulla menestykseen

Länsi-Porin koulussa painotetaan päivittäisen työnteon ja aktiivisen osallistumisen merkitystä oman osaamisen ja oppimisen kehittämisessä. Pyrimme kasvattamaan oppilaita, jotka omatoimisuudellaan ja ahkeruudellaan menestyvät jatko-opinnoissaan ja elämässään.

Lukuvuoden 2023-24 oppilaiden työpäivät  (tai täältä)

Jaksojärjestelmä

Koulussamme on käytössä 5-jaksojärjestelmä. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joista kukin kestää noin kahdeksan viikkoa. Suurin osa oppiaineista on jaksotettu niin, että niitä opiskellaan vain tietyissä jaksoissa, ei siis koko lukuvuoden ajan. Jaksotetuissa oppiaineissa opiskelurytmi on siis hieman tiiviimpi. Osa oppiaineista, pääosin valinnaisaineet ja liikunnat, on hajautettu koko lukuvuodelle. Arviointi tapahtuu opiskelujaksotuksen mukaan.

I jakso

II jakso

III jakso

IV jakso

V jakso

10.8.-2.10.2023

3.10.-29.11.2023 30.11.2023-6.2.2024 7.2.-8.4.2024 9.4.-1.6.2024

linkit eri luokkatasojen jaksotustaulukoihin:
7.-luokkien jaksotus
8.-luokkien jaksotus
9.-luokkien jaksotus


Oppitunnit

Oppitunnin aloittamista koulussamme rauhoitetaan niin, että oppilaat jäävät seisomaan pulpettinsa viereen, kunnes opettaja on tervehtinyt heitä ja antanut luvan istua. Tapa luo selkeän rajan välitunnin päättymisen ja oppitunnin alkamisen välille. Se on todettu toimivaksi rutiiniksi oppitunnin aloittamiselle, ja auttaa oppilaita suuntaamaan keskittymisensä oppitunnin asioihin.

Oppitunneilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia opiskelumenetelmiä ja hyödyntämään erilaisia oppimisympäristöjä, luonnollisesti oppiaineen luonne huomioiden. Digitaalisia materiaaleja ja digitaalisia laitteita käytetään silloin, kun se on oppimistavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista. Opettaja valitsee resurssien puitteissa parhaat työskentelytavat ja materiaalit oppitunneilleen. Digitaaliset ympäristöt ovat oiva apuväline pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta ei kuitenkaan itseisarvo. Monissa oppiaineissa onkin vielä käytössä perinteinen oppikirja ja vihko.

Oppikirjat ja äänitetyt materiaalit oppiaineittain

Kokeet ja arviointi

Arviointi toteutetaan opetussuunnitelman perusteita noudattaen ja se perustuu suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Suunnitelman mukaisesti arviointi on monipuolista, kannustavaa ja ohjaa oppilaan oppimista. Arvioinnin kohteena ovat käyttäytyminen, työskentely ja osaaminen. Lukuvuoden tai kurssin alussa opettaja kertaa oppilaiden kanssa lukuvuoden tavoitteet ja arvioinnin kriteerit, ja saattaa nämä huoltajille tiedoksi.

Kokeiden ajankohdat löytyvät Wilmasta. Koepäivät pyritään päättämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja sijoittamaan niin, ettei kokeita olisi perättäisinä päivinä. Monesti suurin osa kokeista ajoittuu jakson tai lukukauden loppuun. Mikäli oppilas anoo lomaa koulusta, on tärkeä huomioida koeaikataulut ja muut näyttöjen antamisen aikataulut. Jos on mahdollista, niin kouluaikana tehtävät matkat tulisi sijoittaa jaksojen ensimmäisille viikoille.

Rästikokeet ja muut tehtävät:

Oppilas valmistautuu tekemään rästiin jääneen kokeen heti kouluun palattuaan. Lähtökohtaisesti rästikokeet tehdään yhteisellä rästikoeajalla maanantaisin 4. tunnin jälkeen klo 14.50 alkaen. Näin vältetään lisäpoissaolot tunneilta ja rauhoitetaan oppitunnit pelkästään opetukseen. Mikäli rästiin jääneitä kokeita tai muita näyttöjä on useita, sovitaan asianomaisten aineopettajien kanssa kokeiden jakamisesta useammalle päivälle.

Mikäli kyseessä on ennakkoon tiedossa ollut ja anottu poissaolo, niin kokeiden, tehtävien tms. suorittamisesta sovitaan kunkin opettajan kanssa aina etukäteen ja hyvissä ajoin. Tämä on myös anottujen lomien myöntämisen ennakkoedellytys.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä