Opetus

Aktiivisella opiskelulla menestykseen

Länsi-Porin koulussa painotetaan päivittäisen työnteon ja aktiivisen osallistumisen merkitystä oman osaamisen ja oppimisen kehittämisessä. Pyrimme kasvattamaan oppilaita, jotka omatoimisuudellaan ja ahkeruudellaan menestyvät jatko-opinnoissaan ja elämässään.

Lukuvuoden 2021-22 oppilaiden työpäivät

Jaksojärjestelmä

Koulussamme on käytössä 5-jaksojärjestelmä. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joista kukin kestää noin kahdeksan viikkoa. Suurin osa oppiaineista on jaksotettu niin, että niitä opiskellaan vain tietyissä jaksoissa, ei siis koko lukuvuoden ajan. Näissä aineissa opiskelurytmi on siis hieman tiiviimpi. Osa oppiaineista, pääosin valinnaisaineet ja liikunnat, on hajautettu koko lukuvuodelle. Arviointi tapahtuu opiskelujaksotuksen mukaan.

I jakso

II jakso

III jakso

IV jakso

V jakso

11.8. - 1.10.2021

4.10. - 30.11.2021 1.12.2021-9.2.2022 10.2. - 8.4.2022

11.4. - 4.6.2022


Oppitunnit

Oppitunnin aloittamista koulussamme rauhoitetaan niin, että oppilaat jäävät seisomaan pulpettinsa viereen, kunnes opettaja on tervehtinyt heitä ja antanut luvan istua. Tapa luo selkeän rajan välitunnin päättymisen ja oppitunnin alkamisen välille. Se on todettu toimivaksi rutiiniksi oppitunnin aloittamiselle, ja auttaa oppilaita suuntaamaan keskittymisensä oppitunnin asioihin.

Oppitunneilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia opiskelumenetelmiä ja hyödyntämään erilaisia oppimisympäristöjä, luonnollisesti oppiaineen luonne huomioiden. Digitaalisia materiaaleja ja digitaalisia laitteita käytetään silloin, kun se on oppimistavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista. Opettaja valitsee resurssien puitteissa parhaat työskentelytavat ja materiaalit oppitunneilleen. Digitaaliset ympäristöt ovat oiva apuväline pedagogisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta ei kuitenkaan itseisarvo. Monissa oppiaineissa onkin vielä käytössä perinteinen oppikirja ja vihko.

Oppikirjat ja äänitetyt materiaalit oppiaineittain

Kokeet ja arviointi

Arviointi toteutetaan opetussuunnitelman perusteita noudattaen ja se perustuu suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Suunnitelman mukaisesti arviointi on monipuolista, kannustavaa ja ohjaa oppilaan oppimista. Arvioinnin kohteena ovat käyttäytyminen, työskentely ja osaaminen. Lukuvuoden tai kurssin alussa opettaja kertaa oppilaiden kanssa lukuvuoden tavoitteet ja arvioinnin kriteerit, ja saattaa nämä huoltajille tiedoksi.

Kokeiden ajankohdat löytyvät Wilmasta. Koepäivät pyritään päättämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja sijoittamaan niin, ettei kokeita olisi perättäisinä päivinä. Monesti suurin osa kokeista ajoittuu jakson tai lukukauden loppuun. Mikäli oppilas anoo lomaa koulusta, on tärkeä huomioida koeaikataulut ja muut näyttöjen antamisen aikataulut. Jos on mahdollista, niin kouluaikana tehtävät matkat tulisi sijoittaa jaksojen ensimmäisille viikoille.

Jos oppilas on luvallisesti poissa kokeesta, hän tekee kokeen heti kouluun palattuaan. Anottujen poissaolojen kohdalla kokeista, tehtävistä ja läksyistä sovitaan ko. aineopettajan kanssa etukäteen esim. wilma-viestillä. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä