Kemia

Kemia on luonnontiede

Kemiassa tutkitaan aineiden ominaisuuksia, rakenteita ja reaktioita.
Kemia on eksakti luonnontiede eli havainnoista, ennusteista ja tuloksista saadaan tarkasti mitattavia arvoja.
Siten oppitunneilla tutkitaan/opiskellaan kemiaan liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä myös tekemällä kokeellisia töitä laboratorioluokassa.

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kokeellisen työskentelyn taitojen kehittymistä, luonnontieteellisen ajattelun ja maailmankuvan muotoutumista.
Kemian opetus auttaa ymmärtämään kestävän elämäntavan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa (Maol).

Kuparitöitä.PNG