Fysiikka

Fysiikan opiskelu

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian asioista ja ilmiöistä. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa.

Arviointi

Fysiikassa ja kemiassa arvioinnin kohteena ovat luonnontieteellisen ajattelun kehittyminen, käsitteiden ja mallien käyttäminen sekä kokeellinen työskentely. Arvioinnissa huomioidaan summatiivinen koe, tuntikuulustelut, tuntityöskentely ja lisäksi siihen liittyvät mahdolliset ryhmätyöt ja projektit sekä kotitehtävien tekeminen. Kokeellisen työskentelyn arvioinnissa kiinnitetään huomiota turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen työskentelyyn. Oppilaiden itsearviointia sekä opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.

Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut fysiikan/kemian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso fysiikan/kemian päättöarvioinnin kriteereihin.

Lisätietoa arvioinnista:
https://peda.net/pori/perusopetus/opetus/ops-2016/ok22/l1v7/15-4-7-fysiikka
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä