Sivistyslautakunnan vahvistama tuntijako Pomarkun perusopetuksen vuosiluokille 1-9

Opetussuunnitelma on keskeisin koulujen toimintaa ohjaava asiakirja. Opetussuunnitelmaa uudistetaan vähittäin jatkuvasti, ja kokonaisvaltaisesti noin kymmenen vuoden välein. Opetussuunnitelma kokoaa yhteen perusopetuslain ja -asetuksen, muiden koulun toimintaa ohjaavien säädösten sekä opetuksen järjestäjän (Pomarkun kunta) opetusta koskevat suunnitelmat ja päätökset.

Opetussuunnitelmassa päätetään,
  • miten edistetään perusopetuksen yhtenäisyyttä sekä siirtymävaiheisiin liittyvää yhteistyötä (perusopetuksen sisällä sekä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen ja perusopetusta seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa)
  • järjestetäänkö opetus tai osa siitä yhdysluokkaopetuksena
  • järjestetäänkö opetus tai osa siitä vuosiluokittain etenevänä vai vuosiluokkiin sitomattomasti etenevänä, oppilaiden omiin opinto-ohjelmiin perustuvana opiskeluna
  • järjestetäänkö opetus pääosin ainejakoisena vai kokonaan tai osin eheytettynä; mitkä ovat mahdollisen eheytetyn opetuksen järjestämisen pääpiirteet
  • miten opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla (paikallinen tuntijako)
  • mikä on opetuksen järjestäjän kieliohjelma, miltä vuosiluokilta eri kielten opetus aloitetaan
  • mitkä ovat oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet ja mille vuosiluokille niiden opetus sijoittuu
  • mitkä ovat opetuksen mahdolliset painotukset ja miten ne toteutetaan; miten painotus näkyy tuntijaossa sekä opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä
  • miten oppilaanohjaus järjestetään

Kommentit

4. toukokuuta 2016 klo 13.26

Tekijä: Heli Toivola
OPS-iltapäivä 4.5.2016 / 7B:n oppilaiden palautetta ja ideoita

1) Minkälaisia oppimis/opiskelutapoja oppilaat haluavat käyttää? Tietokoneiden rooli, e- vai paperikirjat, ryhmätyöt, ongelmalähtöisyys, tiimiopiskelu (myös arviointi), perinteinen saarnaopetus...... Mieluusti mukaan perusteluja, koska nyt on tilaisuus vaikuttaa.

- opiskelu sekä tietokoneiden että kirjojen kanssa, ei pelkästään jompaa kumpaa
- ryhmätöitä olisi hyvä olla esim. yhteishengen paranemisen takia

2) Millä tavalla opinnoissa jaksamista voisi tukea? Psykologi, kuraattori? Arviointi vähemmän kokeisiin perustuvaksi? Mitä tilalle?

- tavoitteen päässä odottaisi ennalta kerrottu pieni palkinto hyvästä koearvosanasta tai ahkerasta koulumenestyksestä, tai pidettäisiin tavoitteeseen päästyä jokin yhteinen kiva tunti
- arvosanat eivät perustuisi niin paljoa koearvosanoihin

3) Miten koulurakennus (luokat jne.) voisi olla motivoivampi oppimisympäristö?

- enemmän värejä luokkiin
- mukavia välituntialueita
- oppilaat voisivat itse kuvittaa tai maalata eri luokkien ja muiden koulutilojen seiniä
- piha-aluetta voisi yrittää saada viihtyisämmäksi, nyt siellä lähinnä vain asfalttia
- autot ja muut moottoriajoneuvot pois piha-alueelta
- piha- ym. pelejä välitunneille

4) Miten työjärjestykset voisivat paremmin tukea opiskelua? Tuntimäärät tulevat tuntijaosta, mutta muuten: kaksoistunteja, 75-min tunteja YK:lle jne?

- joitain tunteja voisi pitää putkeen, esim. liikuntatunnit
- joissain aineissa 75 minuutin tunti voisi olla ok, mutta ei se sovi kaikkiin (tulisi liian raskasta)
- päivät saisivat enemmistön mielestä alkaa mieluummin aina klo 8:30 eivätkä melkein joka päivä venyisi klo 15:15 asti, nyt esim. osalla on ollut teknisen työn tuntien takia melkein joka lukujärjestyksessä yksi klo 11:30 alkava koulupäivä viikossa
- toisaalta osa toivoi, että koulu voisi useammin alkaa klo 9:30 eikä heti 8:30

5) minkä tyyppisiä valinnaisia kursseja toivottaisiin uusiin OPS:eihin? Lukioon tulevat teemakurssit ja YK:lle lyhyet valinnaiset 7-, 8- & 9-luokille. Koska kummakin kouluasteen kursseja saatetaan vielä fiksata, erityisesti YK:n osalta, oppilaiden ääntä voidaan oikeasti kuunnella. Toki raha, opettajaresurssit jne. rajaavat mahdollisuuksia.

- omavalintainen liikuntalaji, jota pelattaisiin liikuntatunnilla; valintakortissa voisi olla esim. rastittavissa vaihtoehtoina pallopelit, voimaharjoittelu, tanssi ja venyvyys yms.
- enemmän liikuntaa kaikille, ei vain valinnaisena, mutta myös valinnaiseen lisää liikuntaa
- laskettelukurssi
- eläinaiheinen kurssi, esim. hevosiin tai koiriin liittyvä kurssi

9. toukokuuta 2016 klo 12.59

Kahdeksannen luokan toisen puoliskon ajatuksia:

Mielekkäitä ja tehokkaita opiskelutapoja
- Perinteinen opettajajohtoinen opetus: käydään asioita selkeästi läpi.
- Tiivistelmien tekeminen
- Käytännön esimerkkien antaminen
- Kokeelliset työt luonnossa
- Keskusteleminen
- Tietokoneen käyttäminen
- Projektit, erityisesti elokuvan tekeminen
- Tekeminen kielissä
- Ryhmätyöt
- Esitelmät
- Kahoot.

Arvioinnissa kokeen lisäksi huomioitavia asioita
- Kehityskeskustelu opettajan kanssa
- Tuntiaktiivisuus ja osaaminen tunnilla
- Ryhmätyöt
- Tehtäväkirjojen arviointi
- Pienet välikokeet
- Käytännön taitojen huomioiminen
- Esitelmien arviointi
- Feikatut tilanteet
- Suulliset kokeet.

Valinnaisia kursseja
- Yrittäjyys
- Valokuvaus
- Videokuvaus
- Eläimet
- Italian kieli
- Käsityöt
- Luontokurssi, survival
- Liikunta
- Keskiaikateema.

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä