Tervetuloa verkko-oppimisympäristöön!

Terästämme työnhakutaitoja!

Materiaali on tarkoitettu itsenäiseen tutustumiseen ja harjoitteluun.

Tehtäville ei ole palautusta, eikä arviointia näillä sivuilla.

Tämän materiaalin avullatervetuloa oppimaan.jpg

 • Opetellaan tunnistamaan omia vahvuuksia/heikkouksia
 • Pohditaan omia haaveita ja toiveita uran suhteen
 • Tutustutaan omaan persoonaan ja siihen, millainen olen työntekijänä
 • Harjoitellaan ja tehdään erilaisia työnhaun dokumentteja
 • Valmistaudutaan työhaastatteluun
 • Tutkitaan, mistä ja millaisia työpaikkoja löytyy
 • Mietitään, millaisessa työpaikassa haluaisin työskennellä
 • Etsitään tietoa siitä, mistä työpaikkoja löytyy ja miten niihin haetaan
 • Perehdytään työelämän sääntöihin ja lakeihin
 • Tarkastellaan sosiaalista mediaa työnhaun kanavana
 • Suunnitellaan ja toteutetaan omaa polkua ammattilaiseksi!

Oppimisympäristöstä löydät viisi moduulia

1. Oman osaamisen tunnistaminen​​
2. Työpaikat ja työnhaun kanavat
3. Työelämän lainsäädäntö ja pelisäännöt
4. Sosiaalinen media työnhaussa
5. Työnhakutaidot

Moduulien alta löydät kunkin aihepiirin materiaalit ja tehtävät.