Kurssikuvaukset

Kemia kurssikuvaukset

Kemian opinnot suositellaan aloitettaviksi kurssista Ihmisen ja elinympäristön kemia. Muiden kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

Pakolliset kurssit

KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia

Kurssilla opitaan tuntemaan orgaanisia yhdisteryhmiä, niiden ominaisuuksia ja sovelluksia. Perehdytään ainemäärän laskemiseen, seoksiin, hapettumis- pelkistymisreaktioihin sekä protoninsiirtoreaktioihin.

Syventävät kurssit

KE2 Kemian mikromaailma

Alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä, elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit, hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava, kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet, atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne, isomeria.

KE3 Reaktiot ja energia

Kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu, epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia, stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö, energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa, reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät.

KE4 Metallit ja materiaalit

Sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi, hapettumis-pelkistymisreaktiot, metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet, bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit.

KE5 Reaktiot ja tasapaino

Reaktiotasapaino, happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys, liukoisuus ja liukoisuustasapaino, tasapainoon liittyvät graafiset esitykset.