Kemia

Kemia on luonnontiede

joka tutkii aineita, niiden koostumuksia, ominaisuuksia sekä reaktioita.

Kemiaa hyödynnetään laajasti jokapäiväisten hyödykkeiden valmistuksessa. Esimerkiksi polttoaineet, paperi, muovit, lääkeaineet, tekstiilit, kosmetiikka ja monet rakennusmateriaalit ovat kemianteollisuuden tuotteita.

Lukion jälkeisissä jatko-opinnoissa hyvin moni tarvitsee kemian tietoja. Joillakin aloilla kemian osaaminen on erityisen tärkeää esim. lääketiede, farmasia, eri luonnontieteet, tekniset alat, terveydenhuolto sekä maatalous- ja metsätieteellinen ala. Uusia kasvavia aloja ovat biotekniikka, nanoteknologia sekä uusien materiaalien (älymateriaalit ym.) kehittäminen.