Henkilökohtainen oppilaslaite

Chromebookit oppimisen työvälineeksi

Henkilökohtaisella oppilaslaitteella taataan opetussuunnitelman tieto- ja viestintäteknologian tavoitteiden tasavertainen toteutuminen Parkanon perusopetuksessa. Tietotekniikka on yksi oppimisessa hyödynnettävistä työvälineistä ja -tavoista. Chromebookki ei korvaa kokonaan painettuja kirjoja eikä kynää ja vihkoa työvälineenä. Henkilökohtaisella laitteella halutaan kannustaa oppilaita aktiiviseen ja oma-aloitteelliseen digitaalisten taitojen kehittämiseen peruskoulussa ja sen jälkeen.

Tietotekniikan avulla opittavia taitoja:  

  • Tiedon etsintää, hallintaa ja tuottamista
  • Käytännön tietotekniikan taitoja
  • Yhteisöllistä ja vuorovaikutteista toimintaa ja tiedon tuottamista
  • Turvallista ja vastuullista toimintaa verkossa

Chromebookin käyttö

Parkanon kaupunki tarjoaa Chromebookit 3.-9.-vuosiluokkilla oppilaiden käyttöön. Chromebookki palautetaan koululle kesäloman ajaksi. Chromebookki kulkee oppilaan mukana lukuvuoden ajan koulun ja kodin väliä.  Chromebookki säilyy repussa käyttökunnossa kirjojen kanssa, kun reppua käsitellään fiksusti ja asiallisesti. Chromebookkia ei suositella säilytettävän ulkona tarpeettomasti ja pitkiä aikoja. (lisätty helmikuu 2020) Oppilaan Chromebookki tulee olla ladattuna koulupäivää varten. Chromebookin käytössä on huomioitava Suomen lait ja asetukset. Erityisesti Chromebookin käyttö ei saa rikkoa tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädäntöjä. Laitteen käyttöjärjestelmän lukituksen avaaminen on kielletty.

Chromebook - GSuite-tunnukset

Chromebookkia käytetään koulun GSuite-tunnuksilla, jotka ovat oppilaalle henkilökohtaiset. Tunnukset ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.parkano.fi. Googlen GSuite-tunnukset ovat suunniteltu oppilaille koulujen käyttöön ja täyttävät tietosuojaan liittyvät vaatimukset. (GSuite tietosuojaseloste)

Kuvahaun tulos haulle GSuite

GSuite-tunnukset ja Chromebookit ovat koulun etähallinnassa. Koululla on oikeus etäyhteyden avulla ilman erillistä ilmoitusta muokata Chromebookin ohjelmistoja, käyttöasetuksia tai tarvittaessa lukita laite.

Oppilas voi tallentaa sähköiset koulutyönsä henkilökohtaiseen GoogleDriveen, johon hänellä säilyy oikeus myös peruskoulun jälkeen.

Huoltaja voi kirjautua alle 15-vuotiaan oppilaan Chromebookille oppilaan GSuite-tunnuksilla ja tarkistaa mitä laitteella on tehty. Tarvittaessa huoltaja voi pyytää oppilaan salasanan koululta.  Yli 15-vuotiaan oppilaan kirjautumistietoja koulu ei voi luovuttaa huoltajalle.

 

Koulun ulkopuolella

Chromebookki on käytössä oppilaan työskentelyvälineenä koulussa ja kotona lukuvuoden aikana. Chromebookki on oppilaan henkilökohtainen laite eikä sitä saa luovuttaa toiselle ilman opettajan lupaa. Kesäloman ajaksi Chromebookki palautetaan koululle kuten oppikirjat. Oppilas saa syksyllä saman Chromebookin takaisin mahdollisuuksien mukaan.

Oppilailla voi olla jatkossa kotitehtäviä, jotka voidaan tehdä ja palauttaa Chromebookilla. Ilman verkkoyheyttä oppilas voi muokata ja tehdä omia Google-tiedostoja (esim. GoogleDocs&GoogleSlides). Kaikkiin sähköisiin oppimateriaaleihin ei ole mahdollista päästä ilman verkkoyhteyttä.

Verkkoyhteys

Koulussa oppilaat käyttävät koulun oppilaiden WiFi-verkkoa. Chromebookin voi liittää kotona WiFi-verkkoon. WiFi-verkon voi jakaa esim. matkapuhelimesta. Koulupäivän jälkeen koululla on mahdollista tehdä kotitehtäviä hyödyntäen koulun verkkoyhteyttä. Avoin verkkoyhteys on myös tarjolla kirjastossa.

Ohje Chromebookin yhdistämiselle WiFi-verkkoon
Ohje WiFi-verkon jakamiseen puhelimesta

Langattoman Signaalin, Kuvake, Kuva, Vektori, Sininen

 

Vikatilanteet

Jos Chromebookki vahingoittuu (esim. naarmuuntuu) tai siihen tulee tekninen ongelma (esim. laite ei lataudu), niin tästä tulee välittömästi ilmoittaa luokanvalvojalle tai muulle koulun henkilökunnalle. Kaikki vahingoittumiset ja katoamiset käsitellään tapauskohtaisesti. Näissä tilanteissa huoltaja kanssa sovitaan tapauskohtaisesti korjauksesta aiheutuvat kustannukset. Jos Chromebookki katoaa tai se varastetaan, niin siitä on välittömästi ilmoittettava luokanvalvojalle.  Closeup Photo of Black and Blue Keyboard

Lisätty 2.9.2019

Vikatilainteiden käsittely

  • Jokaiseta vikatilanteesta täytetään Vahinkoilmoitus oppilaan kanssa
  • Vahinkoilmoituksesta tiedotetaan huoltajille Wilma-viestillä, johon huoltajien on mahdollisuus kommentoida asiasta.
  • Tämän jälkeen vahinkoilmoituksen käsittelee rehtori ja Pedagoginen TVT-tukihenkilö

Jos laite (Chromebookki tai laturi) on hajonnu huolimattoman käytön seurauksesta, niin vahinkotilanne selvitetään ja vahingon suuruus arvioidaan yhdessä kodin kanssa. Samalla sovitaan, millä tavoin vahinko voidaan korvata tai hyvittää. Korvaus on enimmillään puolet laitteen sen hetkisestä arvosta.

Kouluissa ja oppilaitoksissa noudatetaan vahingonkorvauslakia. Lain pääsäännön mukaan vahingonaiheuttaja korvaa aiheuttamansa vahingon. Vahingonkorvausvelvollisuudelle ei ole säädetty ikärajaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä