Oppilaan terveys ja hyvinvointi

Koulupsykologipalvelut lv. 2021-2022

Lukuvuoden 2021-2022 alusta lähtien Kolmostien Terveys Oy:ssä työskentelee toistaiseksi 2 osa-aikaista koulupsykologia, jotka jakavat keskenään koulupsykologin toimenkuvan ja tehtävät. Koulupsykologien työhuoneet sijaitsevat Perheiden talolla Parkanossa, mutta työtä tehdään tarpeen mukaan joustavasti myös kouluilla. Koulupsykologit tavoittaa ensisijaisesti wilman kautta, mutta myös puhelimitse. Varsinaisia puhelinaikoja ei ole, vaan ollessaan estynyt vastaamaan soittaa koulupsykologi takaisin seuraavana sopivana ajankohtana.

Koulupsykologi Tapani Kivijärven vastuualueena ovat esiopetus- ja alakouluikäiset oppilaat. Tapanin työaika on ma, to ja pe klo 8-15, ja Tapanin tavoittaa puhelinnumerosta 040-1854583.

Koulupsykologi Tanja Honkasen vastuualueena ovat yläkouluikäiset oppilaat ja 2. asteen opiskelijat. Kihniön osalta Honkasen vastuualueeseen kuuluvat 6.-9.lk oppilaat, Parkanon osalta 7.-9.lk oppilaat sekä lukiolaiset ja ammattikoululaiset. Tanjan työaika on ma-to klo 9-13, ja Tanjan tavoittaa puhelinnumerosta 044-7865324

Syysterveisin, Tapani ja Tanja

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan työnkuvaan kuuluu oppilaan terveellisen ja turvallisen kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kouluterveydenhoitaja tekee oppilashuoltotyötä yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa mm. kuraattorin, kopparin, opettajien ja psyk. sh.n kanssa.

Kouluterveydenhoitajan tärkein ja ensisijainen tehtävä on oppilaan terveystarkastusten tekeminen. Terveystarkastukseen sisältyy oppilaan, hänen perheensä ja ympäristönsä kokonaisvaltainen huomiointi. Terveystarkastus tehdään joka luokka-asteella. 1., 5. ja 8. luokkalaisten terveystarkastus on laaja ja siihen osallistuu terveydenhoitajan lisäksi koululääkäri. Kouluterveydenhoitajaa on mahdollista tavata ilman ajanvarausta koulupäivän aikana klo 10.30- 12. 

Luokkien 1.-6. terveydenhoitajana on Heli Westerholm ja 7.-9. luokkien Laura Kontti.

Kuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalialan asiantuntija. Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen, kotien ja koulun yhteistyön tukeminen ja viranomaisyhteistyö esim. sosiaalityöntekijöiden kanssa.

 

Kasvatusohjaaja

KASVATUSOHJAAJA

Perusopetuksen kasvatusohjaajana työskentelee Maiju Penttilä, jonka työnkuvaan kuuluu kouluviihtyvyyden ja hyvinvoinnin tukeminen osana oppilashuoltotyötä sekä oppilaiden tunne-, vuorovaikutus-, kaveri- ja ryhmätaitojen lisääminen sekä kaikkien koululaisen taitojen tukeminen yksilövastaanotoilla, oppitunneilla sekä kotikäynneillä.
Tehtävään kuuluu myös vanhempien kasvatuskumppanuus sekä ammatillinen konsultointi sote-verkostossa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä