Oppilaan terveys ja hyvinvointi

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitajan työnkuvaan kuuluu oppilaan terveellisen ja turvallisen kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kouluterveydenhoitaja tekee oppilashuoltotyötä yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa mm. kuraattorin, kopparin, opettajien ja psyk. sh.n kanssa.

Kouluterveydenhoitajan tärkein ja ensisijainen tehtävä on oppilaan terveystarkastusten tekeminen. Terveystarkastukseen sisältyy oppilaan, hänen perheensä ja ympäristönsä kokonaisvaltainen huomiointi. Terveystarkastus tehdään joka luokka-asteella. 1., 5. ja 8. luokkalaisten terveystarkastus on laaja ja siihen osallistuu terveydenhoitajan lisäksi koululääkäri. Kouluterveydenhoitajaa on mahdollista tavata ilman ajanvarausta koulupäivän aikana klo 10.30- 12. 

Luokkien 1.-6. terveydenhoitajana on Heli Westerholm ja 7.-9. luokkien Jasmine Majuri.

Kuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalialan asiantuntija. Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen, kotien ja koulun yhteistyön tukeminen ja viranomaisyhteistyö esim. sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Koulukuraattorina toimii Tommi Lukinmaa.

Koppari

KOPPARI

Hankkeen kautta on saatu lv. 2019-2020 perusopetukseen koppari Riina Santala, jonka työnkuvaan kuuluu kouluviihtyvyyden ja työhyvinvoinnin tukeminen osana oppilashuoltotyötä sekä oppilaiden tunne-, vuorovaikutus-, kaveri- ja ryhmätaitojen lisääminen sekä kaikkien koululaisen taitojen tukeminen yksilövastaanotoilla, oppitunneilla sekä kotikäynneillä.
Tehtävään kuuluu myös ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, vanhempien kasvatuskumppanuus sekä ammatillinen konsultointi sote-verkostossa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä