Oppilaan terveys ja hyvinvointi

OPPILASHUOLTO KEVÄT 2023

 

Kasvatusohjaaja

Maiju Penttilä p.044 7865 757

Kasvatusohjaaja toimii perusopetuksen puolella ja hänen työnkuvaansa kuuluu kouluviihtyvyyden sekä hyvinvoinnin tukeminen osana oppilashuoltotyötä sekä oppilaiden tunne-, vuorovaikutus-, kaveri- ja ryhmätaitojen lisääminen sekä kaikkien koululaisen taitojen tukeminen yksilövastaanotoilla sekä oppitunneilla. Tehtävään kuuluu vanhempien kasvatuskumppanuus sekä ammatillinen konsultointi sote-verkostossa. Kasvatusohjaajaan voi olla yhteydessä oppilas itse, oppilaan huoltaja tai koulun henkilökunta.

 

Koulukuraattori

Laura Valkeapää p. 044 7865 539

Kuraattoripalvelu on koulunkäynnin ja opiskelun tukea ja ohjausta tarjoava ehkäisevä sosiaalipalvelu, jolla edistetään sekä yksittäisen että koko koulu- ja oppilaistosyhteisön hyvinvointia. Kuraattori tukee oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia valmiuksia. Työn tavoitteena on yhdessä opiskelijoiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa edistää oppilaitoksen sosiaalista eheyttä, vahvistaa opiskelijoiden toimintaedellytyksiä sekä osallisuutta. Tehtävässä painottuu sosiaaliohjauksellinen, ehkäisevä ja yhteisöllinen työote. Kuraattoriin voi olla yhteydessä huoltaja, luokanopettaja/luokanvalvoja tai oppilas itse. Yleisiä syitä yhteydenottoon ovat haasteet koulunkäynnissä, ihmissuhteissa tai kotona. Kuraattori tekee monialaista yhteistyötä esim.sosiaalitoimen ja vapaa-ajan palveluiden kanssa. 

 

Koulupsykologit

Tapani Kivijärvi Tavoitettavissa: ma, to ja pe klo 8-15 yhteys parhaiten Wilma-viestein tai p.040 1854 583

Tanja Honkanen Tavoitettavissa: ma, ti ja to, pe klo 9-13 yhteys parhaiten Wilma-viestein p. 044 7865 324

Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on lasten koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja tukipalveluja. Koulupsykologin työn tarkoitus on olla mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisemässä oppilaiden syrjäytymiskehitystä.

Koulupsykologin keskeisimpiä työtehtäviä:

-Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit oppilaan avuntarpeen kartoittamiseksi ja tukitoimien suunnittelemiseksi

-Oppilashuoltoryhmän jäsenenä toimiminen

-Koulun henkilöstön ja vanhempien konsultaatio/neuvonta oppilaan kehitykseen, kasvatukseen, mielenterveyteen ja opetusjärjestelyihin liittyvissä asioissa

-Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa (esim. lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvola, erikoissairaanhoito)

 

Terveydenhoitajat

Terveydenhoitaja Heli Westerholm (luokat 1-6) puh 0447865462

Terveydenhoitaja Kirsi Männikkö (yläluokat, lukio) puh 0447865467

- Vuosittaisten terveystarkastusten tekeminen

  • Koko ikäluokan kattavat vuosittaiset terveystarkastukset muodostavat kouluterveydenhuollon toiminnan rungon. Luokilla 1., 5. ja 8. terveystarkastukset toteutetaan laajoina ja vanhemmat pyydetään mukaan tarkastukseen. Tarkastuksissa arvioidaan oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta.

  •  Opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastus toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tarkastukseen kuuluu vastaanotto terveydenhoitajalla ja lääkärillä. 

  • Työ painottuu terveyden edistämiseen ja muuhun ennalta ehkäisevään toimintaan.

  • Oppilashuoltoyhteistyö yhdessä koulun muiden aikuisten (kuraattori, kasvatusohjaaja, koulupsykologi, opettajat, psykiatrinen sairaanhoitaja) kanssa.

  • Terveydenhoitajan avoin vastaanotto (mahdollisuus tavata ilman ajanvarausta) koulupäivän aikana klo 11-12.

  •  Jos sinulla on huolta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa (uni, ravitsemus, mieliala, keskittymiseen liittyvät haasteet yms), niin ole rohkeasti terveydenhoitajaan yhteydessä!

  •  Soittoajat terveydenhoitajalle ovat maanantaista torstaihin, 8.30-9 ja 12.30-13.

 

Opinto-ohjaajat

Koulumme opinto-ohjaajat eli tutusti opot ovat

Anne Suurimaa  p.044 7865 537

Laura Salonen p.044 7865 534

Anna Mäkelä  p.0447865229

7-9 -luokilla ja lukiossa toimii opoja eli opinto-ohjaajia. He pitävät luokkatunteja ja järjestävät ohjausta joko yksilö- tai ryhmäpohjalta. Ohjauksessa aiheet liittyvät usein nykyisiin opintoihin sekä jatko-opintoihin ja työelämään, mutta myös muut aiheet voivat korostua ohjattavan tilanteen mukaan. Opinto-ohjaajat osallistuvat koulun sisäiseen ja ulkoiseen verkostotyöhön.

 

Laaja-alaiset erityisopettajat:

Alaluokat:

Esa Perasto (luokat 1-2), puh. 040 6249 789

Laura Mäkitalo (luokat 3 ja 5), puh. 040 6249 838

Jyri Lehtonen (luokat 4 ja 6), puh. 040 6345 016

Yläluokat:

Marko Heinimäki (luokat 7-9), puh. 044 7865 535

 

Tiedoksi myös, että koulussamme on nyt myös aloittanut uusi koulunuorisotyöntekijä Marjukka Välimaa. Marjukka laittaa itsestään esittelyä lähipäivinä. 

Mukavaa kevättä kaikille! 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä