Arjen käytänteet

Tiedottaminen


Wilma on Parkanon Yhtenäiskoulun pääsääntöinen kodin ja koulun välinen viestintäkanava.
 • Wilma-viestien avulla tiedotetaan koulun tapahtumista ja yleisistä koulun käyntiin liittyvistä asioista.
 • Wilman tiedotteista löydät lukuvuotta koskevia pysyviä tiedotteita kuten kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin päivystysajat.
 • Wilma - viestien avulla viestitään ei kiireellissä oppilasasioissa.
  • Koulun henkilökunta on puhelimella yhteydessä kotiin akuuteissa tilanteissa ja muissa tilanteissa, joissa on tarve välittömälle yhteydenotolle.
 • Toivomme huoltajien olevan ensisijaisesti yhteydessä kouluun Wilman kautta. Tällöin opettaja ja huoltajat voivat hoitaa yhteydenpidon yhden viestintäkanavan kautta.
 • Opettajilla on henkilökohtaiset työpuhelimet, joista opettajan saa kiinni kiirrellisissä tapauksissa virka-aikana. Puhelinnumerot löytyvät Wilmasta.
  • Huomaathan, että opettaja on päivällä kiinni opetustyössä eikä hänellä ole aina mahdollisuutta vastata puhelimeen.
  • Opettajille voi lähettää yhteydenottopyyntöjä myös Wilma-viestillä.
Parkanon Yhtenäiskoulun kotisivut
 • Sisältävät yleistä tietoa Parkanon Yhtenäiskoulun toimintakulttuurista ja opetuksen järjestämisestä.
 • Sivuilta löydät lisätietoa Parkanon Yhtenäiskoulun tarjoamista palveluista oppilaan koulunkäynnin tueksi.
 • Luokkien ja oppiaineiden sivut siirtyvät koulun kotisivujen alle.
Parkanon Yhtenäiskoulu Somessa
 • Parkanon Yhtenäiskoulun some-palveluissa ei tiedota koulunkäyntiin liittyvistä asioista.
 • Facebook
  • Sisältää juttuja ja kuvia koulussa tapahtuneista tapahtumista.
Parkanon yhtenäiskoulu haluaa esitellä toimintaansa mediassa kuten Ylä-Satakunta-paikallislehdessä ja somessa. Pyydämmekin huoltajia tarkistamaan lapsensa kuvan ja koulutöiden julkaisuluvat Wilman Lupakysely-lomakkeelta. Lomake löytyy Wilmasta Lomakkeet-välilehdeltä. Lomaketta ei voi täyttää mobiiliappsissa.

Poissaolot

Parkanon Yhtenäiskoulussa äkilliset poissaolot ilmoitetaan ja tiedossa olevat sekä pidemmät lomat anotaan Wilman kautta. Wilman kautta ilmoitettuna tieto poissaolosta tulee varmasti oikealle oppilaalle ja oikeaan ajankohtaan sekä tieto tavoittaa kaikki oppilasta opettavat opettajat. 1-3 päivän poissaolot myöntää luokanvalvoja ja tätä pidemmät vapaat myöntää luokka-asteen rehtori. 
 • 1 - 5 lk. rehtori Kimmo Vesanto
 • 6 - 9 lk. rehtoriJuhani Leppänen
Lisätietoa poissaolon ilmoittamisesta Wilman selainversiossa ja mobiiliapsista löydät Wilman tukisivulta.
 • Jos poissaolo on vain osan päivästä, niin ilmoita tästä poissaoloilmoituksen lisätiedoissa.
Loma-anomukset löydät Wilman selainversiosta Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä (ks. ohje)

Oppilaan poissaolo tulee ensisijaisesti ilmoittaa etukäteen koululle. Jos oppilas on ilman erityista syytä poissa opetuksesta, niin huoltajan on selvitettävä poissaolo jälkikäteen Wilman kautta.

Perusopetuslaki 26 § Oppivelvollisuuden suorittaminen

“… Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. (13.6.2003/477)”

35 § Oppilaan velvollisuudet

“Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.”

Rästikokeet

 

Kokeesta ei voi olla luvatta poissa.
Jos oppilas sairastuu, huoltajan tulee koepäivän aamuna ilmoittaa koululle lapsen poissaolosta. Ellei ilmoitusta tule, koetilaisuus on menetetty eikä sitä voi uusia.

Rästikoe
Jos ilmoitus poissaolosta on tullut asianmukaisesti, oppilaalla on mahdollisuus tehdä koe rästikoepäivänä

Ennen anottua lomaa tms. tulee oppilaan sopia läksy- sekä mahdolliset koeasiat opettajien kanssa.

Huomautukset, kasvatuskeskustelut ja jälki-istunnot

Sääntöjen vastaiseen toimintaan tai järjestyshäiriöihin puututaan aina. Kaikilla koulun aikuisilla on oikeus ja velvollisuus toimia näin. Kaikki kirjataan Wilmaan.

Kurinpitotoimenpiteet alkavat aina oppilaan kuulemisella.

 1. Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen toimenpide lievissä rikkeissä. Epäasiallinen käytös, koulun alueelta poistuminen, törkeä kielenkäyttö tai muu vastaava rike hoidetaan ensisijaisesti kasvatuskeskustelulla. Se koulun aikuinen, joka tilanteessa on ollut läsnä, soittaa oppilaan kotiin. Oppilas itse kertoo ensiksi huoltajalle soiton syyn; sen jälkeen opettaja vielä keskustelee huoltajan kanssa. Kun oppilas on joutunut kasvatuskeskusteluun, hän saa seuraavasta rikkeestä jälki-istuntoa. Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilman kurinpitotoimiin.

 1. Huomautus

Huomautus annetaan välituntipakoilusta tai toistuvasta oppitunnin häirinnästä. Huomautus merkitään Wilman kurinpitotoimet -sivulle ja siitä pitää laittaa tieto huoltajalle (tuntimerkinnällä "huomautus"). Kun oppilas on saanut huomautuksen, hän saa seuraavasta rikkeestä jälki-istuntoa.

 1. Jälki-istunto 

Jälki-istuntoa kirjoitetaan väkivaltaisesta käytöksestä ja ilkivallasta 1-2h tapauksesta riippuen; lunttauksesta, väärennöksestä tai tupakoinnista (ja muut päihteet) jälki-istuntoa kirjoitetaan 2h sekä koetulos lunttaustapauksessa hylätään.

Mikäli oppilaalla olisi tulossa jo kolmas jälki-istunto, oppilashuoltotyöryhmä ja luokanvalvoja kutsuvat huoltajan ja oppilaan koululle keskusteluun.

Jälki-istunto istutaan yleensä torstaisin klo 15 alkaen. Kesto on 60 minuuttia.

Jos oppilas jättää saapumatta jälki-istuntoon ilman pätevää, ennalta ilmoitettua syytä, hänelle kirjoitetaan 1 h jälki-istuntoa lisää. Mikäli oppilas ei edelleenkään suorita jälki-istuntojaan, annetaan kirjallinen varoitus. Huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Kirjallisen varoituksen jälkeen voi seurata määräaikainen erottaminen koulusta. 


Oppilaan poistaminen koulusta loppupäivän ajaksi
Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.” (Perusopetuslaki 628/1998)

 1. Kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen koulusta

Kirjallinen varoitus rehtorin päätöksellä ja määräaikainen erottaminen sivistyslautakunnan päätöksellä. Huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen rangaistuksen määräämistä.

 1. Rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus

Koulu toimii lain edellyttämällä tavalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä