Oppilaskunta

Oppilaskunta

Parkanon kouluissa toimii oppilaskunta, jonka jäseniä kaikki koulun oppilaat ovat.

Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Oppilaskuntatoiminta antaa mahdollisuuden demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita. Lisäksi se edistää oppilaiden kuulluksi tulemista ja opettaa yhteisön vastuullisuutta. Kouluviihtyvyyttä pyritään lisäämään järjestämällä yhteistä toimintaa.


Oppilaskuntaa luotsaavat yläluokilta Anna Mansoniemi ja alaluokilta Mari Autio.