Maantiede

Kaupunkien maankäyttö - kpl 7

Etene ohjeen mukaan ja etsi täydennettävät tiedot oppikirjan sivuilta 44-53

1. Kukin kaupunki on omaleimainen
  • luonto, korkokuva
  • koko
  • historia, kulttuuri
  • perustamissyy (esim. kaivos, linna, kirkko)
mutta silti niiden perusrakenteet ovat samankaltaisia. Teollistuminen ja (auto)liikenne aloittivat muutokset maankäytössä.

2. Kaupunkimaisen maankäytön jäsentymistä ohjaavat mm. maan hinta ja etäisyys keskustasta. Lisääntynyt maan kysyntä nostaa hintaa erityisesti liikekeskustassa, jolla on hyvä saavutettavuus.
  • eri maankäyttömuodot kilpailevat maa-alasta ja seurauksena syntyy tiettyjä rakenteita
  • samankaltaista toimintaa harjoittavat rakenteet keskittyvät lähelle toisiaan
  • MUODOSTUU TOIMINNALLISIA ALUEITA
3. Kuvittele olevasi Tampereen kaupungissa (tai muussa hyvin tuntemassasi kaupungissa), luonnehdi mielikuviesi sekä oppikirjan tekstin avulla vähintään 20 rivin pituinen selvitys seuraavista toiminnallisista alueista kaupungeissa:
A. LIIKEKESKUSTA ELI CBD
B. ASUINALUEET JA LÄHIÖT
C. VIHER- JA VIRKISTYSALUEET SEKÄ JOUTOMAAT
D. TEOLLISUUSALUEET
E. LIIKENNEALUEET

4. Vastaa ja pohdi vielä seuraavaa yo-tehtävää 30.9.2011 kaupunkien rakennemalleista


Sieppaa.PNG

kpl 7 - tuntityön palautus

Jokainen palauttaa tänne kansioon valmiin työnsä henkilökohtaisesti seuraavaan oppituntiin mennessä. Laita otsikkoon oma nimesi ja jäsentele vastauksesi selkeästi

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.