Englanti

EN 9 Sähköisen kielikokeen ohjeita ja linkkejä

Englannin sähköinen ylioppilaskoe

KÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄTYYPIT

 • nykyistä laajempi tehtävävalikoima käytössä kaikilla kielitaidon osa-alueilla
 • myös kielitaidon eri osa-alueita integroivat tehtävät mahdollisia: esim. video jonka perusteella kirjoitetaan
 • Aineisto voi olla nykyistä autenttisempaa, ja tekstien pituus ja ulkoasu voivat vaihdella enemmän kuin paperikokeessa. Kaikki tarvittava aineisto annetaan tehtävän yhteydessä.
 • Sähköisessä kielikokeessa ovat mahdollisia esimerkiksi seuraavat tehtävätyypit: • monivalintatehtävät • aukkotehtävät • yhdistämistehtävät • täydentämistehtävät • tehtävät, joissa vastataan annettuun vastauskenttään.
 • Vastauksen tavoitepituus kerrotaan tehtävänannossa

Painotettu maksimipistemäärä on edelleen 299 pistettä.

Pistemäärät jakautuvat kielitaidon eri osa-alueita mittaavien tehtäväkokonaisuuksien välillä seuraavasti:

 • kuullun ymmärtäminen 80–90 pistettä
 • luetun ymmärtäminen 70–90 pistettä
 • sanasto ja rakenteet 20–40 pistettä
 • kirjallinen tuottaminen 99 pistettä

KÄYTETTÄVÄ TEKNIIKKA

 • Koe suoritetaan suljetussa ympäristössä eli internetin käyttö ei ole sallittua kokeen aikana.
 • Vastaukset kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla tai ne annetaan suoraan tehtävän yhteydessä olevilla välineillä. Vastauksiin on mahdollista liittää esimerkiksi kuvia tai kaavioita.
 • Vastauksia voi luonnostella suttupaperille. Papereita ei lähetetä lautakuntaan.

Vastuu päätelaitteen käynnistymisestä on kokelaalla. Kokelaan tulee varmistua hyvissä ajoin ennen koetilannetta käyttämänsä päätelaitteen toimivuudesta kokeilemalla.

Sähköisen kokeen tekninen suorittaminen https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/kokeen-suorittaminen/

TESTATTAVAT OSA-ALUEET

Kuullun ymmärtäminen

English Listening: 

Luetun ymmärtäminen

TEKSTIT • uudenlainen tekstikäsitys: nykyistä monipuolisempi valikoima erilaisia tekstejä • monimediaisuus: esim. kuvien käyttö tekstin tukena tai kuultava teksti voi olla myös video • tekstien pituuden vaihtelu nykyistä enemmän • autenttisuuden lisääntyminen: esim. erilaiset layoutit mahdollisia

Kirjallinen tuottaminen

Tehtävät voivat olla eri määrin ohjattuja: niissä voi otsikon lisäksi tai sen tilalla olla tarkemmat ohjeet sisällöstä, esimerkiksi maininta siitä, kenelle ja miksi teksti kirjoitetaan tai kysymyksiä, joihin odotetaan kannanottoa. Jos tehtävänannossa ei toisin sanota, otsikko ja ohjanta ovat kokelasta sitovia.

Sanaston ja rakenteiden hallinta

Digitaalinen ylioppilastutkinto: Kertausharjoitus

 

YLEISIÄ LINKKEJÄ

Opiskelijan ohje https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille/opiskelijanohje

Abitreenit https://yle.fi/aihe/abitreenit/englanti

Hyviä ohjeita pilke silmäkulmassa löytyy täältä.